Norwegian-Italian translation of avgjøre

Translation of the word avgjøre from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avgjøre in Italian

avgjøre
generellverb arbitrare, agire da mediatore, mediare
  diskusjon verb concludere, porre fine a, appianare
  subjektverb definire, sistemare, concludere, porre fine a
  bestemmeverb determinare, influenzare
  bedømmeverb stimare, valutare
Synonyms for avgjøre
Derived terms of avgjøre
More examples
1.Det er det vår sak å avgjøre".
2.Foreldrene må selv avgjøre om de ønsker et slikt barn til verden.
3.Hvorfor ikke ta skrittet fullt ut og la myndighetene - hjulpet av advokater - avgjøre om en avis skal få komme ut eller ikke.
4.Med dette Luthersitatet fikk pastor Hans Bratterud siste ord i straffesaken mot ham før retten torsdag formiddag trakk seg tilbake for å avgjøre pastorens skjebne.
5.Prestfjord" ble eskortert til Bodø av kystvaktfartøyet" Nordkapp" natt til lørdag, og politiet vil trolig avgjøre en eventuell straffereaksjon mandag.
6.Stortingets 155 representanter skal avgjøre saken for vårt land og har ikke hatt de samme muligheter til å sette seg inn i detaljene", sies det i brevet.
7.... tenkte jeg at nå må han slå høyreslagene sine litt lavere, treffe direkte på hakespissen og avgjøre kampen.
8.At kommunene skal gis konsesjonsmyndighet og avgjøre hvem som skal få sende nærradio og lokalTV er forøvrig stikk i strid med innstillingen til det offentlige nærradioutvalget som avgav innstilling i desember 1982.
9.Det blir Regjeringen og Stortinget som må avgjøre om forslaget kan settes ut i livet.
10.Det blir bilfabrikkene som kommer til å avgjøre når DElys blir vanlig utstyr på nye biler, sier viseadministrerende direktør Udo Rösenberger i Hella, Westfälische Metall Industrie KG Hueck & Co.
11.Det er Regjeringen som må avgjøre om det skal bli varige forskrifter som begrenser kjøring med snescooter langs offentlig vei, og vi i Veidirektoratet mener at det da bør vurderes om ikke forskriftene bør utvides til å gjelde hele landet.
12.Det er det ikke opp til meg å avgjøre.
13.Det er en oppgave for politikerne å avgjøre om NRK skal gå med i et slikt samarbeid, men det er interessant å høre institusjonens egen mening.
14.Det er et viktig spørsmål opphavsrettsutvalget skal avgjøre, fastslår Vidar Knai i Pressefotografenes Klubb.
15.Det er ikke lett å avgjøre hvem av to like egnede foreldre som skal ha omsorgen for et barn.
16.Det er ikke opp til UNESCOsekretariatet å avgjøre om det skal inngås forhandlinger med USA for å forsøke å få amerikanerne til å omgjøre avgjørelsen om å gå ut av organisasjonen fra neste årsskifte.
17.Det er ikke skattenivået, men i første rekke markedsutviklingen for nedkjølt gass, såkalt LNG, som vil avgjøre når en utbygging av Haltenbanken kan bli lønnsom, sier ass. direktør Roy Halvorsen i Saga Petroleum i en kommentar til selskapets Haltenbankstudie.
18.Det er ikke så viktig for meg å løpe i OL iår, og dessuten er det ikke opp til meg å avgjøre nå, sa Zola selv.
19.Det er lite som tyder på at utviklingen skal snu, og tallene som skal avgjøre hvordan E18 gjennom Lysaker skal bygge bør være ajourførte.
20.Det er opp til Oslo formannskap å avgjøre om kommunen skal anke dommen i Oslo byrett som tillater fradrag i selvangivelsen for renter ved kjøp på avbetaling, sier ligningssjef Lars Hjermstad til Aftenposten.
21.Det er opp til gudene og avgjøre hvem som skal seire til slutt, sier Niki Lauda.
22.Det er opp til hver enkelt forhandler å avgjøre dette.
23.Det er opp til hvert enkelt land å avgjøre om folk er skikket til å ha sertifikat, sier han.
24.Det er opp til idrettsstyret å avgjøre, men det kan bli aktuelt å anke iverksettelse av straffene.
25.Det er opp til rederiene selv å avgjøre om de vil seile inn i Gulfen.
26.Det er vanskelig for meg å si, ut fra et medisinsk synspunkt å avgjøre på hvilket punkt det blir farlig, sa hun.
27.Det får være opp til hvert enkelt fylkesparti å avgjøre med hvem og i hvilket omfang man skal inngå listesamarbeide hvis det blir gjennomført, sa Bondevik.
28.Det kommende år vil avgjøre hvilken skjebne New Drama skal få, sier Gunnar Refsdal, Ole Jan Rimstad, Per Arne Strandbakken og Thomas Syqveland.
29.Det må politikerne avgjøre.
30.Det skal altså være opp til kommunen selv å avgjøre hvor mange som skal være i en gruppe.
Similar words

 
 

avgjøre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) avgjøreavgjørendeavgjort
Indikative
1. Present
jegavgjør
duavgjør
hanavgjør
viavgjør
dereavgjør
deavgjør
8. Perfect
jeghar avgjort
duhar avgjort
hanhar avgjort
vihar avgjort
derehar avgjort
dehar avgjort
2. Imperfect
jegavgjorde
duavgjorde
hanavgjorde
viavgjorde
dereavgjorde
deavgjorde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde avgjort
duhadde avgjort
hanhadde avgjort
vihadde avgjort
derehadde avgjort
dehadde avgjort
4a. Future
jegvil/skal avgjøre
duvil/skal avgjøre
hanvil/skal avgjøre
vivil/skal avgjøre
derevil/skal avgjøre
devil/skal avgjøre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha avgjort
duvil/skal ha avgjort
hanvil/skal ha avgjort
vivil/skal ha avgjort
derevil/skal ha avgjort
devil/skal ha avgjort
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle avgjøre
duville/skulle avgjøre
hanville/skulle avgjøre
viville/skulle avgjøre
dereville/skulle avgjøre
deville/skulle avgjøre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha avgjort
duville/skulle ha avgjort
hanville/skulle ha avgjort
viville/skulle ha avgjort
dereville/skulle ha avgjort
deville/skulle ha avgjort
Imperative
Affirmative
duavgjør
viLa oss avgjøre
dereavgjør
Negative
duikke avgjør! (avgjør ikke)
dereikke avgjør! (avgjør ikke)
Your last searches