Norwegian-Italian translation of avhandling

Translation of the word avhandling from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avhandling in Italian

avhandling
universitetnoun tesi [f], tesi di dottorato [f (invariable)]
  bøkernoun trattato [m]
  skoler - universitetetnoun saggio [m], dissertazione [f]
  skriverinoun trattazione [f], discorso [m]
Synonyms for avhandling
Derived terms of avhandling
Similar words

 
 

More examples
1.En dag skal jeg skrive en avhandling om de farløse barna.
2.Teksten er hentet fra en avhandling, basert på intervjuer og undersøkelser om idrettsjentenes slankehysteri, skrevet av Jorunn K. Sundgot Borgen og Kristin Blaker.
3.75 prosent av hovedfagstudentene ved Universitetet i Oslo har arbeid ved siden av studiene, og en tredjedel er svært misfornøyd med den veiledning de får i tilknytning til arbeidet med å skrive avhandling eller hovedfagoppgave, fremgår det av en undersøkelse.
4.Andenæs avhandling om rettsvesenet og massemedia vil bli utgangspunkt for en debatt på juristmøtet, der det også vil være et panel som består av jurister fra de nordiske land med ulik bakgrunn.
5.Bjørg Aase Sørensen sier på Aftenpostens henvendelse at hun har fått anmodninger både fra kommuner, steder og bransjesammenslutninger om en videreføring og anvendelse av noe av det hun har fått frem i sin avhandling - sosial organisering og mennesket som en aktiv og skapende person i forhold til sin egen overlevelse.
6.Brøgger ble student i 1903, og forbauset vårt dengang lille arkeologiske miljø med allerede et par år efter å utgi en moden avhandling om Nøstvetøksene, en viktig redskapsgruppe fra vår eldre stenalder.
7.Cand. theol. Helge Steinar Kvanvig, som den 21. september 1984 forsvarte sin avhandling" The Mesopotamian background of the Enoch figure" for den teologiske doktorgrad, er kreert til doctor theologiae.
8.De skriver i en avhandling at menneskets beste venn kan bli en farlig fiende når det gjelder dårlig helse, sykdom eller ulykker, vel å merke hvis hundeeierne ikke er påpasselige.
9.De to forskerne hevder i sin avhandling at Storbritannias seks millioner hunder årlig er ansvarlig for 60 000 infeksjonssykdommer og 210 000 hundebitt som krever sykehusbehandling.
10.De to første er sammensatt av et godkjent doktorgradsstudium og en godkjent videnskapelig avhandling, som tilsammen skal tilsvare minst to og et halvt års arbeide.
11.Debatten om rettsvesenet og massemedia vil bygge på en avhandling av professor Johs. Andenæs.
12.Den ene, en amerikansk kvinne bosatt i Sveits, er kreert til Doctor philosophia for sin avhandling om den amerikanske admiralen Chester William Nimitz.
13.Den var hennes avhandling for doktorgraden.
14.Denne avhandling, som også tidlig ble oversatt til Japansk, kom til å bli en grunnsten for den makroøkonomiske planlegging i Norge.
15.Derefter deltok han i en norsk vitenskapelig ekspedisjon til Tristan da Cunha og skrev en avhandling om sine funn angående tannforhold og kosthold hos befolkningen der.
16.Det er geolog Snorre Olaussen ved Statoils undersøkelsesdivisjon i Stavanger som legger frem disse opplysningene i en avhandling for dr. scientgraden ved Universitetet i Bergen imorgen.
17.Dette arbeidet ble ført videre av professor Thomas Sinding som skrev sin doktoravhandling om forbrukersamvirket og dr. Arnold Ræstad som utga en avhandling om karteller.
18.Dette er tema for en avhandling for den medisinske doktorgrad som overlege Erik Thaulow ved Krohgstøttens sykehus i Oslo har forsvart.
19.Dette fremgår også av Tor Mehls avhandling" Permitteringen.
20.Dr. psychol.graden vil bygge på faglig, metodisk og teoretisk skolering og en godkjent vitenskapelig avhandling.
21.Egil A. Wyller - som i 1960 tok doktorgraden på en avhandling om" Parmenides", og som dermed utløste en sterk diskusjon - har forsynt denne utgaven med opplysende anmerkninger som gir en bredere krets adgang til å forstå hva denne diskusjonen gjelder.
22.En avhandling om LOs rolle i integrasjonsprosessen mellom stater, ble produsert dengang.
23.En avhandling om fiskenes kranium ga ham professortittel, og leser man hans filosofiske skrifter konstaterer man at Büchner er forløper for Karl Marx kommunistiske manifest.
24.Førsteamanuensis Kaare Strøm ved Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen, ble på årsmøtet i Den amerikanske statsvitenskapsforeningen (American Political Science Association) tidligere i år tildelt en pris for den beste avhandling (doktorgrad) i sammenlignende politikk som er fullført i USA i 1982 eller i 1983.
25.Geraldine Chaplin er f. eks. antropolog som ble berømt for en avhandling om" Den seksuelle adferd blant arbeiderklassens menn i det nordlige Canada".
26.Halvor Bergan har oppnådd den teologiske doktorgrad for en avhandling om skriftemålet.
27.Han forsvarte sin avhandling ved Norges tekniske høgskole i Trondheim i forrige uke.
28.Han hadde nettopp skrevet en avhandling som fastslo at den beste farkost i SydAmerika før spanjolenes tid, var inkaenes balsaflåter.
29.Han leste og hørte om doktordisputasen i lokalpresse og radio, og mente det måtte være interessant å diskutere en avhandling som handler om skolens eget nære miljø, med forskeren selv.
30.Hennes syn på lønnsarbeidet ydes imidlertid ikke rettferdighet ved at det formes som et angrep på hennes egne tolkninger av min avhandling.
Your last searches