Norwegian-Italian translation of avkortning

Translation of the word avkortning from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avkortning in Italian

avkortning
tekstnoun versione ridotta [f], riduzione [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Avkortning er derfor gunstig, samtidig som det gir rom for mer differensiert straffeutmåling for dem som har forårsaket skader i tillegg til å være alkoholpåvirket.
2.En avkortning fra nåværende tre til ento ukers mobiliserings / repetisjonsøvelser for feltavdelinger har også vært lansert uten at forslaget har vært tilstrekkelig belyst.
3.Historen endte med at forsikringstageren måtte betale en bot på 400 kroner for overtredelse av Brannloven, foruten at det ble gitt 10% avkortning i forsikringsutbetalingen.
4.Hjemmebrennerens forsikringsselskap mente at det her var utvist grov uaktsomhet, og historien endte med at mannen fikk en bot på 3000 kroner for overtredelse av alkoholloven og brannvernloven, og ble gitt 15 prosent avkortning i forsikringsutbetalingen - ca. 60 000 kroner.
5.I tillegg ville en god del lærere, på grunn av tilbudet om avkortning av lønnsstiger, få et trinns lønnsopprykk i tillegg til det generelle tillegg.
6.Det hele ble avsluttet med et omfattende efterspill med politi og brannvesen, og saken endte med at mannen måtte tåle 50 000 kroner avkortning i forsikringsutbetalingen.
Your last searches