Norwegian-Italian translation of avlønne

Translation of the word avlønne from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avlønne in Italian

avlønne
betalingverb pagare, salariare, stipendiare, rimunerare [formal]
More examples
1.Flere kommunale administrasjoner har i månedsvis hatt store problemer med å avlønne sine ansatte.
2.I alle fall må det være slik at den verdiskapning som skjer i en bedrift, er tilstrekkelig til å avlønne innsatsfaktorene, arbeidskraft og kapital, med det disse faktorene koster i handel og vandel.
3.Oslo kommune vil iår bruke fem millioner kroner til å avlønne 100 nye lærlinger i kommunale etater og virksomheter.
4.Janteloven har sine positive sider, som et sosialt press i retning av likhet og legalitet, sa Ørnhøi, som mente at blant det norske folk eksisterer det mye sunt vett og kritisk sans overfor at norske politikere lar seg avlønne ut over det som er jevnt alminnelig her i landet.
Similar words

 
 

avlønne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) avlønneavlønnendeavlønt
Indikative
1. Present
jegavlønner
duavlønner
hanavlønner
viavlønner
dereavlønner
deavlønner
8. Perfect
jeghar avlønt
duhar avlønt
hanhar avlønt
vihar avlønt
derehar avlønt
dehar avlønt
2. Imperfect
jegavlønte
duavlønte
hanavlønte
viavlønte
dereavlønte
deavlønte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde avlønt
duhadde avlønt
hanhadde avlønt
vihadde avlønt
derehadde avlønt
dehadde avlønt
4a. Future
jegvil/skal avlønne
duvil/skal avlønne
hanvil/skal avlønne
vivil/skal avlønne
derevil/skal avlønne
devil/skal avlønne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha avlønt
duvil/skal ha avlønt
hanvil/skal ha avlønt
vivil/skal ha avlønt
derevil/skal ha avlønt
devil/skal ha avlønt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle avlønne
duville/skulle avlønne
hanville/skulle avlønne
viville/skulle avlønne
dereville/skulle avlønne
deville/skulle avlønne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha avlønt
duville/skulle ha avlønt
hanville/skulle ha avlønt
viville/skulle ha avlønt
dereville/skulle ha avlønt
deville/skulle ha avlønt
Imperative
Affirmative
duavlønn
viLa oss avlønne
dereavlønn
Negative
duikke avlønn! (avlønn ikke)
dereikke avlønn! (avlønn ikke)
Your last searches