Norwegian-Italian translation of avlønnet

Translation of the word avlønnet from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avlønnet in Italian

avlønnet
pengeradjective stipendiato
  religionadjective stipendiato
Anagrams of avlønnet
Similar words

 
 

More examples
1.Den sydlibanesiske hær", en uoffisiell hær på mellom 2000 og 2500 mann, også bevæpnet, utstyrt, og avlønnet av Israel.
2.Denne styrken som består av ca. 2300 mann, blir trenet, utstyrt, væpnet og avlønnet av Israel.
3.Det er først og fremst duket for en hard konflikt om fremtiden til den såkalte sydlibanesiske hær, en lokal milits som blir avlønnet, trenet, utstyrt og dirigert av den israelske hær.
4.Hvis arbeidsoppgavene øket og stillingen ble avlønnet på et høyere lønnstrinn, skulle dette ikke ha noen betydning for den som alt var pensjonert.
5.Hvordan er kvinner og menn avlønnet - hvem tjener mest ?, er spørsmål som her stilles.
6.Man har tatt det som en selvfølge at stillingen ble avlønnet på samme lønnstrinn, så lenge arbeidsoppgave og ansvarsforhold var uendret.
7.Militsen blir trenet, utstyrt, væpnet og avlønnet av Israel.
8.Når de nye doktorgradsprogrammene efterhvert kommer i gang ved universiteter og høyskoler, bør det være et rimelig krav at alle som kommer med i dem, blir avlønnet enten som stipendiater eller som videnskapelige assistenter.
9.Sykepleierne bør være særlig godt avlønnet, sier generalsekretæren i Den norske lægeforening, dr. Odd Bjercke.
10.Den sydlibanesiske hær blir trenet, utstyrt, bevæpnet, avlønnet, og så videre, av oss.
11.Den er trenet, utstyrt, bevæpnet og avlønnet av den israelske hær og er i ferd med å overta kontrollen over en sikkerhetssone som israelerne har opprettet like nord for grensen mellom de to land.
12.Den skal efter planen kontrolleres dels av den sydlibanesiske hær, en lokal milits som er trenet, utstyrt og avlønnet av Israel, dels av et slags hjemmevern som nå er under opprettelse rundt om i landsbyene i sikkerhetssonen.
13.Den sydlibanesiske hær er en milits bestående av nær 2000 mann som er trenet, utstyrt, bevæpnet og avlønnet av den israelske hær.
14.Dette er en milits som er organisert, væpnet, trenet og avlønnet av Israel.
15.Efter Haddads død er denne militsen blitt omorganisert under navnet Den sydlibanesiske hær (SLA) som blir utstyrt, trenet og avlønnet av Israel.
16.En skvadronsjef i Luftforsvaret med majors grad er avlønnet i Statens lønnstrinn 25.
17.Ifølge talsmannen for UNIFIL, Timor Göksel, ble den franske obersten fredag sendt fra UNIFILhovedkvarteret for å forhandle om løslatelse av de finske soldatene med ledelsen for Den sydlibanesiske hær ; en lokal milits på noe under 2000 mann som er trenet, utstyrt, bevæpnet og avlønnet av den israelske hær.
18.Israel tenker seg istedet opprettelse av en sikkerhetssone langs grensen, hvor ansvaret for ro og orden skal overlates til en kombinasjon av Den sydlibanesiske hær, en styrke som er utstyrt, bevæpnet, trenet og avlønnet av Israel, og lokal landsbymilits.
19.Lahads soldater er vervet lokalt, men de blir trenet, utstyrt, væpnet og avlønnet av den israelske hær foruten at de i praksis er under israelsk kommando i sikkerhetssonen.
20.Siden svært mange av medlemmene er offentlige institusjoner, er stillingene avlønnet efter det offentlige regulativet.
21.Tiden som brukes til å skape så vakre ting, er ikke høyt avlønnet.
Your last searches