No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword avløsning. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Postmodernismen" som en tenkt avløsning og erstatning av det tyvende århundres viktige bidrag, av modernismen, er en umulighet.
2.Det er farlig å komme med gode råd på veien til Sarajevo fra en som er avdanket, nærmest for senil å regne i skiskyttersammenheng, i hvert fall i forhold til dagens utøvere, ler politibetjent Magnar Solberg som med tanke på Sarajevo mer enn gjerne hadde fått avløsning som siste, norske gullmedaljevinner innen denne grenen.
3.Du får ikke avløsning ikveld, sa han til Jørgensen.
4.Unge Venstre mener at dagens regjering må få avløsning.
5.54 prosent av velgerne holder på Reagan, mens 42 prosent mener han bør få avløsning ved presidentvalget 6. november.
6.Austad understreker at han blir i Oslo til han får avløsning som ambassadør.
7.Avisen bringer synpunkter til fra sentrale personer i klubben, som nå krever at Dreier får avløsning.
8.De gjesteskribenter som har bedt om avløsning for en tid, er adm. direktør Tor Moursund i Kreditkassen og adm. direktør Eivind Halle i Norges Håndverkerforbund.
9.Den amerikanske ambassadør Mark Evans Austad har bedt president Ronald Reagan om avløsning som ambassadør i Norge.
10.Den portugisiske entertaineren Fernando de Almeida holder for tiden hus på Ascot Bar hvor han annen påskedag får avløsning av Jonny Johnson and his crazy piano.
11.Det har mer sin bakgrunn i at de fleste har sittet så lenge at de trenger en avløsning.
12.Efter 18 år som selskapets direktør, hvorav 16 år også som dets kunstneriske leder, har direktør Erik Borge i Norsk Film A / S anmodet om avløsning som daglig leder.
13.Efter tre år som NordIrlandminister ba Prior selv om avløsning fra den krevende og upopulære ministerstillingen.
14.Enda merkeligere blir dette standpunktet når landsmøtet i UV samtidig sier at" dagens regjering må få avløsning".
15.Fagbevegelsen slo da også ring om ham da yngre og mer utålmodige krefter ønsket å gi ham avløsning som heldagspolitiker.
16.Flyvninger måtte derfor kanselleres fordi selskapet ikke klarte å finne tilstrekkelig avløsning på kort varsel.
17.Foreløbig er luftledninger montert på deler av strekningen HelsingørKøbenhavn til avløsning av diesellokomotivene, som i mange år har vært enerådende i Danmark.
18.Han ba om konkrete handlinger til avløsning av de verbale forsikringer.
19.Han beklager at råd fra leger i USA nå har gjort det nødvendig å be om avløsning.
20.Han har nå fått litt avløsning av to norskkyndige russere.
21.Han overtar der efter avtroppende ambassadør Mark Austad, som har bedt president Reagan om avløsning av helsemessige grunner.
22.Han overtar efter Oskar Nordland, som har bedt om avløsning for mer å kunne arbeide med flyoperative spørsmål innen konsernledelsen.
23.Helsedirektoratet har nylig startet en ny informasjonskampanje til avløsning av" ikke søtt støtt"kampanjen, skriver bladet Munnpleien.
24.I dette ligger også en begrunnelse for å stemme Venstre for velgere som kan tenke seg at regjeringen Willoch bør få avløsning, men som ikke uten videre kan tenke seg å støtte alt DNA står for, og som derfor kan tenke seg at DNA ikke alene bør overlates regjeringsmakten.
25.I en uttalelse oppgir ambassadør Austad en langvarig hjertelidelse med blant annet to operasjoner og syv forbigående anfall som årsak til at han nå ønsker avløsning som ambassadør.
26.I et notat til Venstres sentralstyre om regjeringsspørsmålet har Venstres parlamentariske leder, Hans H. Rossbach, nylig slått fast at den sittende regjering bør få avløsning, og at Venstre efter valget i 1985 bør gå inn i et regjeringssamarbeide med Arbeiderpartiet.
27.Jurij Bresjnev, sønn av den tidligere sovjetiske stats og partisjefen, har fått avløsning som delegasjonssjef i den felles svensksovjetiske regjeringskommisjon for bl.a. handel.
28.Ligaleder Everton virker ikke overbevisende for tiden og har lenge vært moden for å få avløsning i toppen.
29.Men alt i 1930 var det forberedelser i gang for å lage en serie til avløsning av de to nasjonalhelter.
30.Men efter hva NTB forstår, er det nå mye som tyder på at den sittende formannen Sverre Krogh fra Senterpartiet, får avløsning.