Norwegian-Italian translation of avsetning

Translation of the word avsetning from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avsetning in Italian

avsetning
handelnoun mercato [m], sbocco [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Den nye loven må, som den forrige, innholde en bestemmelse om avsetning til et fond til vederlag for bibliotekbrukernes lån av norske skjønnlitterære og faglitterære forfatteres bøker.
2.I gjeldende lov er det bestemmelser om avsetning til fond (18).
3.Avsetning av gass er ikke uproblematisk.
4.Gjør reglene for avsetning til skjulte reserver strengere.
5.Hos meg koster laksen fra 80 til 100 kroner kiloen, og det er ikke vanskelig å få avsetning på den.
6.Jo, det blir nok avsetning på denne, sa en smilende Bjørg Holm fra Moss.
7.Vi har fått endrede avskrivningsregler, avsetning til konsolideringsfond er innført og øket efterhvert.
8.Vårt motiv for å forhandle med Mobil er å sikre avsetning for vår økende råoljemengde, sier direktør Svein Arild Andersen i Norsk Hydro Olje AB til Aftenposten.
9.85 prosent av årets avsetning er granplanter, og Drangedal er også iår den mest aktive skogkommunen.
10.A / S Cresco, BokredittKjøpekort i Trondheim hadde i første halvår iår et overskudd før avsetning til dekning av tap på vel fem millioner kroner, som er en økning på 29,4 prosent fra samme periode ifjor.
11.Adskillige liter kaffe og kaker fikk avsetning.
12.AgerHanssen regner ikke med at det vil by på problemer å finne avsetning for den gass som vil bli produsert ved en eventuell utbygging enten på Haltenbanken eller på Tromsøflaket.
13.Av fjorårets avsetning gjaldt 75 prosent shipping.
14.Avsetning av gass er ikke uproblematisk, sa olje og energiminister Kåre Kristiansen i Stortinget igår kveld.
15.Blant aktuelle tiltak er økede likviditetsinndragninger, tvangsinnsettelse av overskudd på sperret konto, øket avsetning til investeringsfond og økede skatter og avgifter.
16.De har fått god avsetning på fenalår og hoppetau, folk har fulgt efter patruljen fra den ene campingplass til den annen.
17.De viktigste er de bedrede regler for avsetning til konsolideringsfond, lavere arveavgift og formuesskatt, fortsatt reelle lettelser i personbeskatningen og en romsligere kredittpolitikk.
18.Dermed ville man også være sikret avsetning for de nye betydelige gassfunn som Gaffney regnet med vil komme i Nordsjøen og i farvannene videre nordover.
19.Det er nå folk skal bruke tid og penger på sine haver, verandakasser og blomsterbed, og det er nå blomsterprodusentene må jobbe dag og natt for å få avsetning på egne produserte varer som bare holder to måneders tid før hovedtyngden av salget er over.
20.Det store antallet får avsetning fordi selgerne stort sett er blitt fortrolig med markedsprisene og aksepterer en mindre fortjeneste i forhold til grunnprisene.
21.Det var nemlig ingen problemer med å få avsetning på vaflene til tross for at seks store vaffeljern var i sving fra klokken 7 imorges.
22.Det var stor avsetning på vafler og kaker på Uranienborg fritidsklubb lørdag.
23.Det vil i så fall bli første gang Landbruksbanken ikke får avsetning for den totale utlånskvoten.
24.Dette betyr at inntekt før avsetning må være minst 60 000 kroner og at avsetningen ikke vil kunne bringe skattepliktig inntekt under 45 000 kroner.
25.Dette er den maksiamle avsetning.
26.Dette kan vi gjøre avsetning for i regnskapet.
27.Distriktsstøtten til turistnæringen har i meget stor utstrekning nokså ensidig gått med til utvidelse av overnattingskapasiteten, hvilket har ført til tildels store økonomiske problemer for store deler av næringen, ikke minst i distriktene, i en tid med stagnerende avsetning.
28.Driftsoverskuddet før avsetning til dekning av tap og nedskrivning av verdipapirer på 149,6 millioner utgjør 1,22 prosent av den midlere forvaltningskapitalen, som i all hovedsak utgjøres av personlige innskuddskonto.
29.Driftsresultatet efter avsetning til enblocfondet var 44,4 millioner kroner.
30.Driftsresultatet for 1983 var ca. 55 millioner kroner før avsetning for tap.
Your last searches