Norwegian-Italian translation of avsides

Translation of the word avsides from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avsides in Italian

avsides
plassadjective remoto, lontano, appartato, isolato
  retningother da parte, di lato
Synonyms for avsides
Derived terms of avsides
Similar words

 
 

More examples
1.De beste er utstyrt med et nattsyn / som skjelner sjofelhetene bak et mørke like tjukt / som jordklodens mantel, / men også lyset fra gode handlinger / avsides som de fjerneste galakser.
2.Siden den gang har antall distriktskontorer øket, og mange befinner seg så avsides at han neppe vil gå inn for de mest fjerntliggende som et egnet tilbud.
3.Mange befinner seg så avsides at kortekspedering er umulig, hevdes det.
4.Når man bor avsides og er mye alene, utvikler man en særlig evne til å bruke fantasien, sier hun.
5.At konkurransestedene ligger så avsides til at man ikke finner frem, kan kun skyldes dårlig stedsans eller manglende kart i bilen.
6.De hadde ingenting å gjøre med mørke høstnetter, øde sund og ensomme hus på avsides øyer.
7.De lå gjerne avsides og langt fra folk.
8.De var plassert litt avsides i lokalet, med utstikt til talernes rygg, og baksiden av alle de fine kunstgaver som ble gitt til hjemmet.
9.Det hender ofte at tyver bryter seg inn i kirker og menighetshus fordi de ligger avsides og fordi forbryterne tror at de kan finne store verdier der, sa han.
10.Det jeg søkte, var et sted som kommunikasjonsmessig ikke lå altfor avsides til.
11.Dyrkningsstedet lå litt avsides til, og dyrkerne har holdt det ryddig rundt plantene, opplyser politiet.
12.Flere av stuene har utspilt sin rolle, men det er klart at syvåtte fjellstuer fortsatt har en misjon, spesielt de som ligger avsides til i kjerneområder for reindriften, skriver Nordlys.
13.Få av Aftenpostens reportere har reist mer enn han, så det står til troende når han hevder at selv i de mest avsides utkantstrøk i Asia og Afrika finnes det idag knapt noe sted der ikke Vestens forbruksvarer og popmusikk er trengt inn.
14.Gården ligger svært avsides til, og det tok lang tid før brannvesenet kom frem.
15.Han trakk på skuldrene, og tok henne avsides.
16.Hun bør enten bo meget avsides til, der hun lever av barkebrød og vann.
17.ICMrepresentanter tar hånd om bagasjen, loser gruppen avsides til timelang venting.
18.Inne på vestbredden ligger Finnstad, en av de mest avsides boplassene i de milevide Nordmarksskogene.
19.Inspektørbrakken ligger noe avsides til i forhold til sentralvakten i leiren, og tyvene skal ha hatt god tid til uforstyrret å åpne pengeskapet.
20.Institusjonen ligger avsides inni skogen.
21.Isnende nordavind bar speaker Kristen Kvellos varme og godt informerende røst til alle avsides kroker rundt den 3,3 km lange løypen.
22.Jarl har funnet frem til en åndsfrende, en annen steil individualist som er bonde på en avsides gård.
23.Jo mer avsides posten ligger, jo flere poeng gir klippet med den tilhørende tang.
24.Mange av dem som er dømt til frihetsberøvelse, er blitt sendt til arbeidsleire i avsides strøk, der det er mangel på arbeidskraft til utbyggingsprosjekter.
25.Men det er helst i mer avsides strøk at uvesenet har florert.
26.Men gården ligger avsides og utsatt til ved den vindharde Sørfjorden uten vei og telefon.
27.Mye av kritikken som er blitt rettet mot Kien Ansenteret, går nettopp på lokaliseringen til et så avsides sted.
28.Nå arbeider hun som kjøkkenhjelp i Stormessa og stortrives i det spesielle miljø det naturligvis blir i et lite grubesamfunn så avsides langt mot nord.
29.Oslo ligger ikke sentralt - byen ligger avsides for oss trøndere.
30.Selv om målestasjonen ligger avsides til, finnes det en gammel nedlagt flystripe i nærheten.
Your last searches