Norwegian-Italian translation of avskrekke

Translation of the word avskrekke from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avskrekke in Italian

avskrekke
generellverb spaventare
  fryktverb spaventare, mettere in fuga
Derived terms of avskrekke
Similar words

 
 

More examples
1.Alle anstrengelser for å avskrekke SovjetUnionen fra et konvensjonelt angrep i SentralEuropa vil være meningsløse, hvis USA ikke makter å gjenopprette balansen i det arktiske område, hevder han og minner om at truselen mot de nordiske land tidligere har vært betraktet som perifer i forhold til en konvensjonell krig i SentralEuropa.
2.En strategi som ikke innbefatter muligheten for gjengjeldelse, er efter min mening ikke en strategi som er troverdig nok til å avskrekke et sovjetisk angrep, sa forsvarsministeren.
3.Amerikanerne og britene derimot fryktet at en amerikansk sjef for Nordflanken ville avskrekke Sverige fra medlemskap i NATO.
4.Ca. 6000 soldater marsjerte gjennom de urolige bydelene i Bombay for å avskrekke urostiftere.
5.Dagens franske forsvar hviler i altfor sterk grad på atomvåpnene, og man nekter å se i øynene at atomvåpen bare kan avskrekke atomvåpen.
6.Den skjerpede overvåkning av handelen med høyteknologiske produkter som utføres av tollvesen og politi, bør avskrekke fra å benytte Sverige som gjennomgangsland for slike transaksjoner, fremholder Hellström.
7.Det eneste holdbare svar er det som i nasjonal og i NATOsammenheng kan avskrekke ham fra å bli fristet til et slikt eventyr, fastslår generalen.
8.Det er lite trolig at eierne er villige til å betale slike premier, så prisfastsettelsen har efter alt å dømme til hensikt å avskrekke redere fra å seile til Kharg, sier kildene.
9.Det hevdes at de er avskrekkende, men hvor mange byer må trues med utslettelse for å avskrekke en fiende ? spør Taylor.
10.For selv om man hadde hatt langt færre av dem enn motparten, kunne man ha hatt fullt tilstrekkelig til å avskrekke angrep, og eventuelt gjengjelde angrep.
11.Forsvarsminister Sjaastad sa at en strategi som ikke innbefatter muligheten for gjengjeldelse efter hans mening ikke ville være troverdig nok til å avskrekke et sovjetisk angrep.
12.Hun er den siste av de berømte Luftmannakrobatene, og hun lot seg ikke avskrekke fra trapesopptreden selv om hun hadde vært vidne til at hennes far Norwaldo omkom under en forestilling da hun var barn.
13.I Etiopia påviser Amnesty at tortur brukes som ren rutine for å fremtvinge opplysninger, samt for å avskrekke politiske motstandere.
14.I St. Brygydakirken i Gdansk uttalte presten Henryk Jankowski at" dette mordet ikke vil avskrekke oss fra å forsvare de verdier vi tror på".
15.I første omgang beholder da atommaktene sine såkalte strategiske våpen for å" avskrekke" hverandre fra aggresjon.
16.Ifølge Reaganadministrasjonen er et slikt våpen (ASAT) nødvendig for å avskrekke SovjetUnionen fra å ta i bruk sin allerede utviklede antisatellitt kapasitet i en eventuell krig.
17.Jeg tror at jo forferdeligere og uhyggeligere en krig vil bli, desto større grunn er det til å ha et sterkt totalforsvar som kan avskrekke en voldsmann.
18.Konvensjonelle våpen er ikke nok til å avskrekke Warszawapakten.
19.Men, påpeker han, i den nåværende militære situasjon kan ikke NATO avstå fra å avskrekke med bruk av atomvåpen hvis noen truer oss.
20.Men - vi får et nytt dilemma : skal vi ta sikte på å utkjempe en konvensjonell krig i VestEuropa, eller å avskrekke enhver bruk av våpen med den fryktelige og hittil virkningsfulle trusel om atomkrig ?
21.Reagan forsikret at USA ikke vil la seg avskrekke av terrorister.
22.Reagan mener at et slikt arsenal er nødvendig både for å avskrekke SovjetUnionen fra bruk av sine kjemiske våpen, og som et forhandlingskort i bestrebelsene på å sikre et forbud mot slike våpen.
23.Ved å gå inn for å senke promillegrensen til 0,4, håper man å kunne avskrekke flere bilister enn idag fra å kjøre bil efter å ha drukket alkohol.
24.Vesten har ikke tilstrekkelig med kjemiske stridsmidler til å avskrekke andre som har slike våpen til å la være å bruke dem, sa øverstkommanderende for NATOstyrkene i Europa, general Bernhard W. Rogers for tre år siden.
25.kan marinen under visse omstendigheter avskrekke SovjetUnionen fra atomangrep på Storbritannia.
26.Åpenbart later ikke den unge nordmann seg avskrekke av at hans første møte med den regjerende verdensmester finner sted på fredag den trettende.
27.Iowa"s oppgave vil også være å inngå i den amerikanske atomparaplyen som Norge skal dekke seg under for å avskrekke fra angrep.
28.(AP) Hellas akter å samarbeide med Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO)" for å forhindre, avskrekke og bekjempe terroristvirksomhet i landet".
29.Hans ordvalg tyder på et ønske om å avskrekke andre militærdebattanter fra å tre frem.
30.Jeg skulle ønske vi kunne trekke de skyldige for en domstol og straffe dem så strengt at det vil avskrekke alle fra å gjøre noe tilsvarende, sa hun igår.
Your last searches