Norwegian-Italian translation of avskrekke fra

Translation of the word avskrekke fra from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avskrekke fra in Italian

avskrekke fra
forhindrendeverb impedire di
Similar words

 
 

More examples
1.Den skjerpede overvåkning av handelen med høyteknologiske produkter som utføres av tollvesen og politi, bør avskrekke fra å benytte Sverige som gjennomgangsland for slike transaksjoner, fremholder Hellström.
2.Hun er den siste av de berømte Luftmannakrobatene, og hun lot seg ikke avskrekke fra trapesopptreden selv om hun hadde vært vidne til at hennes far Norwaldo omkom under en forestilling da hun var barn.
3.Iowa"s oppgave vil også være å inngå i den amerikanske atomparaplyen som Norge skal dekke seg under for å avskrekke fra angrep.
4.For å avskrekke fra noe slikt, må motparten overbevises om at det som kan tenkes oppnådd ikke står i forhold til innsatsen.
Your last searches