Norwegian-Italian translation of avskrekkende

Translation of the word avskrekkende from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avskrekkende in Italian

avskrekkende
skremmende adjective scoraggiante, sconfortante
Synonyms for avskrekkende
Similar words

 
 

More examples
1.De bør følgelig" ha en viss avskrekkende evne til å kunne utsette sovjetisk territorium for en uakseptabel risiko...
2.Det enkle faktum at det er sendt anmodning fra de politiske myndigheter i Norge om at vi skal komme, virker avskrekkende.
3.Det er mye som forskning alene ikke kan løse, men den kan bidra til at flere får øyenene opp for barnas behov, sier de to, som kaller grunnskoleloven et avskrekkende eksempel på hvor lite lovgiverne vet om barn, og også efterlyser barnas behov i barnevernsloven.
4.Ikke avskrekkende.
5.Selv om disse varene er avgiftsbelagt fra før, kjøpes det stadig mer elektroniske hjelpemidler, så jeg tror ikke en slik avgift vil være avskrekkende.
6.Avstanden frem til teten er nemlig ikke avskrekkende.
7.Berlinmuren er like avskrekkende idag som da den ble bygget i 1961.
8.Bombene over Hiroshima og Nagasaki blir bare småtterier sammenlignet med dagens våpen, sa Luns, som understreket atomvåpnenes avskrekkende virkning som det avgjørende poeng ved å ha slike våpen.
9.De bør også" ha en viss avskrekkende evne til å kunne utsette sovjetisk territorium for" uakseptabel" risiko...
10.De erfarne skiller klinten fra hveten ved å smake på kremlene, noe de nye i gamet finner avskrekkende.
11.De kjernevåpen som er beregnet på tidlig bruk i en konflikt, må erstattes av konvensjonelle våpen, og de konvensjonelle våpen bør kunne ha en viss avskrekkende evne til å kunne utsette sovjetisk territorium for" uakseptabel" risiko, slik at ikke enhver konflikt vil bli utkjempet utelukkende på vesteuropeisk eller til nød sentraleeuropeisk grunn.
12.De rimeligste hovedrettene koster flere tiere under hundrelappen, og vinprisene er heller ikke mer avskrekkende enn på andre norske restauranter.
13.De tar ikke lenger sikte på Broadway, hvor chansene for finansiell suksess er blitt avskrekkende dårlige.
14.Den avskrekkende side ved hans martyrium forutsetter fantasi og innlevelse - og forblir vel for de fleste avvæpnende abstrakt.
15.Den nye styrkebalansen har forskjøvet seg i sovjetisk favør slik at atomvåpnene ikke lenger har noen avskrekkende virkning.
16.Den skjerpede straffen har uten tvil som siktemål å ha en avskrekkende effekt på den finske journaliststanden.
17.Den slutning vi bør trekke av Reiulf Steens intervju og TVspillet var imidlertid at hvis man vil unngå valget mellom å gi efter for enhver sovjetisk maktbruk og å true med atomvåpen, må man sikre seg en betryggende og avskrekkende konvensjonell balanse.
18.Dersom du har banket kona helseløs elller begått andre avskrekkende handlinger i fylla, så vil det nok hjelpe på.
19.Dessuten synes jeg ikke at lisensen idag er avskrekkende høy, jeg synes ikke politikerne skal skjule seg bak TVreklamen fordi de ikke tør la lisensen følge den vanlige prisutviklingen.
20.Det burde være tilstrekkelig avskrekkende for de fleste.
21.Det er derfor grunn til å tro at DNA vil komme til det samme standpunkt som Labour i Storbritannia - at det konvensjonelle forsvar av VestEuropa allerede er så sterkt at det er tilstrekkelig avskrekkende overfor SovjetUnionen.
22.Det er kan hende ubekvemt å si at et sterkt konvensjonelt forsvar virker avskrekkende og derved trygger freden.
23.Det har vært almen politisk enighet om at man bør redusere bruken av ubetinget fengselsstraff når dette ikke reduserer straffens almenpreventive (avskrekkende) virkning.
24.Det hevdes at de er avskrekkende, men hvor mange byer må trues med utslettelse for å avskrekke en fiende ? spør Taylor.
25.Dette kan de gjøre fordi såvel emaljen som påføringteknikken er mer utviklet enn før og uten at prisen blir avskrekkende.
26.Disse antydningene fra østeuropeiske land blir oppfattet som et nytt tegn på at det fremdeles pågår en dialog mellom øst og vest, selv om klimaet har vært avskrekkende kaldt under enkelte av innleggene i Stockholm denne uken.
27.Efter å ha gjennomgått temaet endel, konkluderer Cable med at" den har en begrenset avskrekkende virkning, men trolig bedre enn ingenting".
28.En efterligning av arbeidsgiveravgift ville bli temmelig dyrt for firmaet, men kunne virke avskrekkende på andre.
29.En husleie på rundt 1800 kroner måneden er ikke avskrekkende.
30.En utsettelse til høsten, slik det er snakk om i dette tilfellet, skulle forøvrig ikke være avskrekkende - særlig ikke når en tar i betraktning den tiden som Regjeringen har brukt på saken.
Your last searches