Norwegian-Italian translation of avstå fra

Translation of the word avstå fra from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avstå fra in Italian

avstå fra
fordringverb rinunciare a, cedere
  sitteplassverb cedere, dare
  gi oppverb abbandonare, smettere di
Synonyms for avstå fra
Similar words

 
 

More examples
1.Naturligvis kan en nøytral stat som er ivrig efter å unngå alle friksjoner, bestemme overfor sine undersåtter at de skal avstå fra å forsyne krigførende med våpen etc.
2.(New York Times) Utlendinger som søker oppholdstillatelse i Chile må avstå fra politisk virksomhet i landet og erklære sin lojalitet overfor Chiles lover.
3.Det er en vanskelig vurdering om man bør avstå fra å seile til Kharg.
4.Evensen fremholder at han gjerne skal uttale seg som vidne når det er nødvendig, men at han vil avstå fra å kommentere dette i pressen.
5.For at de skulle stemme på en, måtte man ydmyke og fornekte seg, avstå fra enhver streben efter nye ting, skjule enhver personlighet, sa Signac i sin tid.
6.Jeg har funnet det formålstjenlig at kommunen i første omgang nøyer seg med en henstilling til Elverum Idrettslag om å avstå fra å ta i bruk titelen, sa ordføreren ifølge Hamar Arbeiderblad.
7.Jeg vil råde finansministeren til å avstå fra flere avgiftsøkninger, og heller senke endel avgifter, som investeringsavgiften, elektrisitetsavgiften og kilometeravgiften.
8.LO har ingen adgang til å gi arbeidstagere pålegg om å avstå fra en lovlig politisk streik, sier Haraldseth.
9.Men det kom vel som en stor overraskelse på dine omgivelser at du allerede i 20års aldren valgte å bli fransiskaner med henblikk på å bli prest og dermed avstå fra retten til hustru og barn og skilsmisse... ?
10.Når det gjelder spørsmålet om å avstå fra et eventuelt førsteslag med atomvåpen, har USA og NATO erklært at vi ikke vil bruke noe våpen annet enn som en reaksjon på aggresjon.
11.Vi sier oss villig til å avstå fra en radikal heving av dagpengene mot at vi heller får en fordobling av dimisjonsgodtgjørelsen.
12.Ville det ikke være bedre - nettopp av hensyn til den nasjonale verdighet - å avstå fra planer som meget lett kan brukes til å skade Polens gode rykte ? - heter det i Zycie Warszawy.
13.som puster lettet ut efter avvikling av både 17. og 18. mai. Rusen er med andre ord over unnskyld russen er med andre ord over oss, forhåpentlig vil den vite å sette positiv farve på byen og avstå fra å skremme opp gamle og nervøse til alle døgnets tider, den røde hordes vesentligste form for tidtrøyte i senere år.
14.Andropov viste til uttalelser NATOs øverstkommanderende, general William Rogers skal ha kommet med om at USA aldri vil kunne gå med på å avstå fra muligheten til å bruke atomvåpen, fordi det strider mot NATOs planer.
15.Av hensyn til klosterordenen hadde han derfor besluttet å avstå fra reisen.
16.Bahrains utenriksminister Sheik Mohamed Bin Mubarak, anmodet både Iran og Irak om å avstå fra angrep mot oljetankere og lasteskip i Gulfen.
17.Bakgrunnen for disse uttalelsene er de sterke reaksjoner som er kommet efter at Industrifondet henstilte til Kaarbø Mek. Verksted om å avstå fra lokale lønnstillegg i tre år fremover.
18.Bankforeningene er nærmere til å redegjøre for slike banktekniske spørsmål, og jeg vil derfor avstå fra å kommentere dette.
19.Bedriften har fått et lån på fem millioner kroner fra Industrifondet, og samtidig en henstilling om å avstå fra lokale lønnstillegg i tre år.
20.Bratvold mener likevel at det er Utenriksdepartementet som må vurdere forholdet mellom stater, og Sjømannsforbundet vil ikke oppfordre sine medlemmer til å avstå fra å være med på anløp i Libya.
21.Burde ikke det være en grunn til å avstå fra meningsytringer med negativt fortegn ?
22.Bydelsutvalget har nok oppgaver i bedringen av vårt bomiljø, så avstå fra denne.
23.Carrington rettet særlig hard kritikk mot tilhengere av forslaget om at NATO bør erklære at alliansen vil avstå fra førstebruk av atomvåpen.
24.Da ba prestene rundt om i landets menigheter kvinner og menn om å avlegge ed på at de vil avstå fra både å kjøpe og drikke vodka i en måned.
25.Da skal vi avstå fra utplassering, sa Lubbers i en tale i nasjonalforsamlingen med tydelig adresse til sovjetrusserne.
26.De forpliktet seg også til å avstå fra maktbruk så lenge som Paven arbeidet med saken.
27.De kommunistiske myndighetene frykter at rettsaken kan få opposisjonen til å flamme opp igjen og har tilbudt å løslate de fire KORmedlemmene hvis de lover å avstå fra politisk aktivitet eller forlater Polen på ubestemt tid.
28.De nye retningslinjene legger både opp til en langt lavere" markedspris" og en femårig forlengelse av den generelle oppjusteringen av festegrunnlaget for de tomtefestere som velger å avstå fra kommunens salgstilbud.
29.De peker i likhet med Daume på det paradoksale i at begge de tyske stater presses av" sine" supermakter til å avstå fra idrettstevlinger der de egentlig ønsket å delta.
30.De unge delegatene har fått sine mer aldersstegne kolleger med på å avstå fra den tildels overdådige serveringen.
Your last searches