Norwegian-Italian translation of avstand

Translation of the word avstand from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avstand in Italian

avstand
generellnoun distanza [f], lontano [m]
  synsfeltnoun lontananza [f]
  formålnoun distanza [f], spazio [m]
Synonyms for avstand
Derived terms of avstand
Similar words

 
 

More examples
1.Du må være klar over (til jentene) at det ikke er så lett å holde en gutt på avstand når dere er alene i en leilighet eller alene ute i den store skogen, som når dere er sammen med andre.
2.Jeg tar på det sterkeste avstand fra Nasjonalt Folkepartis spredning av rasistisk propaganda og vil ikke ha mer av dette materialet til vår skole.
3.Komiteen vil som Regjeringen ta avstand frå den israelske regjeringas politikk for vidare busetting i okkuperte område.
4.Marita" er nemlig laget for å skremme, den vil skape avstand til narkotikabruk, men den sier ingenting om den hverdagen ungdom opplever og de situasjonene der hasj tilbys.
5.Selv om jeg tar klar avstand fra det pengesystemet som aksjemarkedet representerer, så mener jeg ikke det er galt at arbeidere og vanlige folk også er med og håver inn fra de enorme summene som nå er i omløp på dette marked.
6.Verket" forsøkte freidig og holdt ti poengs avstand til ett minutt gjensto av førsteomgang.
7.Vi har ingen problemer med å ta avstand fra en ulovlig streik.
8.Andersen tar selv avstand fra alt som har med narkotika å gjøre.
9.Arbeiderpartiet tar avstand fra disse holdningene, som bygger på" drømmen" om at helse, alderdom, utdannelse og andre nødvendige tjenester skal kjøpes for penger.
10.Bahrain ligger i avstand langt unna de stridene parter.
11.De bankene som idag tar avstand fra DnCs utspill, driver en strutsepolitikk og ser bort fra økonomiske realiteter ved bankdrift, sier Breivik.
12.Delegatene fra ØstEuropa ønsker ikke de nye sovjetiske rakettene velkommen, men de er heller ikke villig til å ta avstand fra utplasseringen av de nye sovjetiske rakettene i ØstEuropa, sier Jon Grepstad i" Nei til atomvåpen", som var representert på konferansen, til Aftenposten.
13.Den norske regjering tar på det sterkeste avstand fra terrorhandlingen mot den amerikanske ambassaden i Beirut torsdag, sier utenriksminister Svenn Stray til NTB.
14.Det er helt klart at det denne gang er større avstand mellom partene enn på lenge, at faren for konflikt er betydelig, medga direktør Kjell B. Einarsen.
15.Det er ikke så stor avstand mellom Horten og Drammen, har jo satt og trykket Morgenbladet utenbys i mange år mens redaksjonen er i Oslo.
16.Det er meget viktig at vi unge viser at vi tar avstand fra dette og ikke lar slike ting skje uten reaksjon.
17.Det er ofte liten avstand mellom skrot og antikviteter og derfor viktig å ta vare på det verdifulle i tide, sa kong Olav da han onsdag la ned grunnstenen til Norsk Teknisk Museums nybygg på Frysja.
18.Det er viktig at offentligheten tar avstand fra slike trusler og at reaksjonen retter seg mot dem som fremsetter trusler, nemlig de organiserte nazister og rasister, og ikke mot innvandrerbarna eller deres foreldre, sier hun.
19.Det har ikke vært lett for pårørende å si ja takk til tilbud som skaper avstand og isolasjon mellom den utviklingshemmede og familien, sier fylkeslagets formann.
20.Det ligger også et irritasjonsmoment i at det er stor avstand mellom ombudet i Oslo og kommunene, mens fylkesmannen har jevnlig kontakt med kommunene, mener likestillingsombudet.
21.Det oppstikkende og firkantede scenehuset tar seg ikke så smukt ut sett på avstand fra Drammensveien ?
22.Det var så stor avstand mellom krav og tilbud at vi ikke regnet med å komme lenger.
23.Det var såpass stor avstand at vi fant ut at det var liten vits i å fortsette forhandlingene, sier han.
24.Du skriver i boken at vårt behov for nærhet er mer grunnleggende enn behvet for avstand ?
25.Du tenker klarere når alt er på avstand - blir mer kritisk overfor visse ting og mer takknemlig over andre, forteller utvekslingsstudenten som straks efter oppholdet i Oslo reiser til Vinstra.
26.Efterat jeg omsider ble tatt ut, har jeg fått alt kvlifiseringspresset på avstand.
27.Er det alltid like stor avstand mellom fantasi og virkelighet når vi drømmer ?
28.Er det ingen som reagerer på at du som på mange måter kan assosieres med et progressivt rockemiljø, ikke tar avstand fra noe så veletablert som Høstutstillingen ?
29.Et enstemmig Bispemøte tar skarp avstand fra at teologi skulle kunne brukes som en legitimering av vold eller annen undertrykkelse.
30.Fordi begge flyene var utenfor kontrollert luftrom, er det fartøysjefene som har ansvaret for å befinne seg i trygg avstand fra andre fly.
Your last searches