Norwegian-Italian translation of avsverge

Translation of the word avsverge from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avsverge in Italian

avsverge
generellverb rinnegare, rinunciare a
  politikkverb fare una ritrattazione, ritrattare, rinnegare
  religionverb abiurare, rinunciare
Synonyms for avsverge
Derived terms of avsverge
More examples
1.Han har sett at i fangeleirene kan man karre seg frem ved å avsverge, eller ved kryperi, det kan skaffe en brødrasjon.
2.Riktignok måtte Galilei efter hardt press og sterke trusler fra kirkelig hold avsverge sin kjetterske lære om at Jorden beveget seg.
3.De ber om at de fullt ut må bli anerkjent og få samme rettigheter som andre iranske borgere, så som anerkjennelse av bahaiekteskap, fritt valg av yrke, fri adgang for bahaibarn til skoler og universiteter, utbetaling av alderstrygd til bahaipensjonister - alt dette er rettigheter som bahaiene idag er fratatt ene og alene fordi de ikke vil avsverge sin tro.
4.De har ikke villet avsverge Vatikanets retningslinjer, og er fortsatt i forvaring.
Similar words

 
 

avsverge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) avsvergeavsvergendeavsverget
Indikative
1. Present
jegavsverger
duavsverger
hanavsverger
viavsverger
dereavsverger
deavsverger
8. Perfect
jeghar avsverget
duhar avsverget
hanhar avsverget
vihar avsverget
derehar avsverget
dehar avsverget
2. Imperfect
jegavsverget
duavsverget
hanavsverget
viavsverget
dereavsverget
deavsverget
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde avsverget
duhadde avsverget
hanhadde avsverget
vihadde avsverget
derehadde avsverget
dehadde avsverget
4a. Future
jegvil/skal avsverge
duvil/skal avsverge
hanvil/skal avsverge
vivil/skal avsverge
derevil/skal avsverge
devil/skal avsverge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha avsverget
duvil/skal ha avsverget
hanvil/skal ha avsverget
vivil/skal ha avsverget
derevil/skal ha avsverget
devil/skal ha avsverget
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle avsverge
duville/skulle avsverge
hanville/skulle avsverge
viville/skulle avsverge
dereville/skulle avsverge
deville/skulle avsverge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha avsverget
duville/skulle ha avsverget
hanville/skulle ha avsverget
viville/skulle ha avsverget
dereville/skulle ha avsverget
deville/skulle ha avsverget
Imperative
Affirmative
duavsverg
viLa oss avsverge
dereavsverg
Negative
duikke avsverg! (avsverg ikke)
dereikke avsverg! (avsverg ikke)
Your last searches