Norwegian-Italian translation of avverge

Translation of the word avverge from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avverge in Italian

avverge
ulykkeverb evitare
More examples
1.Både Kina og Europa arbeider for å avverge krig og verne om verdensfreden.
2.Fostervannsdiagnostikken gir muligheter til å avverge onder eller lidelser som er så store at vi er enige om at de bør avverges.
3.Hvis Europa var istand til å sende opp en bebodd romstasjon som gjorde det mulig å observere, melde fra om og dermed avverge en eventuell trusel, ville det ta et stort skritt i retning av sitt eget forsvar, sa Mitterrand.
4.Jeg tror at vi kunne avverge mye vondt om vi kunne makte å gi elevene, allerede i de første klassene, en indre ballast.
5.Med en ekstra mann i muren kunne jeg ha gått litt mer over til venstre, og hatt en større chanse til å avverge scoringen.
6.Akershus fylkeslag av Norges Handikapforbund har sendt ut en skarp protest for om mulig å avverge slike nedskjæringer.
7.Analyser viser imidlertid at heller ikke noe annet trekk er tilstrekkelig til å avverge katastrofen.
8.Avtalen forutsetter at førtidspensjonering og forskjellige effektiviseringstiltak skal avverge oppsigelser.
9.Blant annet fremgår det at forsvarshandlingen ikke skal være kraftigere eller vare lenger enn det som er nødvendig for å avverge angrepet.
10.Bruseth fulgte opp med også å avverge straffekast på stillingen 87 til Rapp, 1616 og 1816.
11.Bønnen om at homofile i ledende stillinger, som oppfordrer andre til homofili, må fjernes fra sine stillinger, er konkret rettet mot homofile på et område hvor de kan rammes sterkt, og hvor de vil ha vanskelig for på en tilfredsstillende måte å kunne avverge vesentlige skadevirkninger av slike uttalelser, heter det i votumet.
12.DET skjer med sikte på å avverge episoder som kan forsure forholdet ytterligere og utvikle seg til risikofylt konfrontasjon.
13.Dag Roar Austmo lager 10, og LSKkeeper Arne Amundsen har ingen mulighet til å avverge.
14.Datasaab solgte imidlertid Tercassystemet, et trafikkontrollsystem som ifølge USA bedret Sovjet Unionens evne til å oppdage og avverge bombeangrep.
15.Den fremste grunnen til at vi ikke klarte det, var sveitsernes keeper, Martin Brunner fra Grasshoppers, som, ved siden av å avverge to ganger alene med Sten Glenn Håberg og Jan Berg, ryddet opp i en rekke fine norske fremstøt.
16.Denne gangen er nemlig alarmen gått i tide, og et stort internasjonalt apparat, hvor også flere andre norske misjons og hjelpeorganisasjoner deltar, er i sving for å avverge noe som ellers kunne blitt en massedød av uhyggelig omfang.
17.Denne gangen er nemlig alarmen gått i tide, og et stort internasjonalt apparat er i svingfor å avverge noe som kunne blitt en uhyggelig massedød.
18.Derimot fikk Roland Wohlfart en mulighet, og hans skudd fra 1415 meter hadde Nils Espen Eriksen ingen mulighet til å avverge.
19.Dersom vi får en balansert debatt, kan filmen bidra til å styrke vårt utgangspunkt i en mulig" førperiode" - øke den politiske bevissthet og forsøkene på å avverge krig.
20.Det er et bidrag til å gjøre samfunnet mindre sårbart, og til å avverge muligheter i fremtiden.
21.Det er overlatt til den enkelte kvinne eller det enkelte par å ta beslutningen om hvorvidt de ønsker barnet eller ikke, men det er ikke spørsmål om å avverge onder på samme måte.
22.Det hindrer en fra rasjonelt å avverge fare eller forsøke å bringe seg i sikkerhet.
23.Det vil gi SovjetUnionen den direkte rollen i MidtØsten som amerikanerne har forsøkt å avverge.
24.Dette ble vedtatt i EFs Ministerråd 19. desember, til tross for hektisk aktivitet fra den norske regjering for å avverge gjeninnføringen.
25.Dette for å avverge ulykker som riskrem på gammelosten blant utlendinger som mangler kjennskap til norske spesialiteter.
26.Dette overordnede mål består i å avverge at krig bryter ut.
27.En falsk kortesje ble også sendt gjennom byen for å avverge et mulig attentat på Chon.
28.En slik løsning vil kunne avverge en frontalkollisjon med såvel Japan som europeiske stålprodusenter.
29.Enkelte ornitologer hevder at man kan avverge" vendehalsherjinger" ved å legge noe tørr tremuld på bunnen av de kasser man henger opp...
30.Et F16fly på vingene - for å avverge fiendtlige angrep.
Similar words

 
 

avverge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) avvergeavvergendeavverget
Indikative
1. Present
jegavverger
duavverger
hanavverger
viavverger
dereavverger
deavverger
8. Perfect
jeghar avverget
duhar avverget
hanhar avverget
vihar avverget
derehar avverget
dehar avverget
2. Imperfect
jegavverget
duavverget
hanavverget
viavverget
dereavverget
deavverget
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde avverget
duhadde avverget
hanhadde avverget
vihadde avverget
derehadde avverget
dehadde avverget
4a. Future
jegvil/skal avverge
duvil/skal avverge
hanvil/skal avverge
vivil/skal avverge
derevil/skal avverge
devil/skal avverge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha avverget
duvil/skal ha avverget
hanvil/skal ha avverget
vivil/skal ha avverget
derevil/skal ha avverget
devil/skal ha avverget
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle avverge
duville/skulle avverge
hanville/skulle avverge
viville/skulle avverge
dereville/skulle avverge
deville/skulle avverge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha avverget
duville/skulle ha avverget
hanville/skulle ha avverget
viville/skulle ha avverget
dereville/skulle ha avverget
deville/skulle ha avverget
Imperative
Affirmative
duavverg
viLa oss avverge
dereavverg
Negative
duikke avverg! (avverg ikke)
dereikke avverg! (avverg ikke)
Your last searches