Norwegian-Italian translation of avvikelse

Translation of the word avvikelse from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avvikelse in Italian

avvikelse
generellnoun aberrazione [f], irregolarità [f]
  normnoun deviazione [f]
  endringnoun divergenza [f], deviazione [f]
  subjektnoun digressione [f], divagazione [f]
  optikknoun aberrazione [f]
  skilnadnoun deviazione [f], differenza [f], scarto [m], scostamento [m]
Synonyms for avvikelse
Anagrams of avvikelse
Similar words

 
 

More examples
1.DET har aldri vært tvil i NordEuropa om at homofili er en seksuell avvikelse, som man ikke skal glorifisere.
2.Flertallet i sentralkomiteen betraktet et slikt besøk som" en alvorlig avvikelse" fra den politiske kurs som Det palestinske nasjonalråd, geriljabevegelsens eksilregjering, har trukket opp.
3.I følge Geschwinds mening kan sammenhengen mellom matematisk begavelse, kjevhendthet og immunproblemer utledes fra en og samme avvikelse i hjernens organisasjon hos det enkelte individ, en balanseforstyrrelse mellom de to hjernehalvdelene.
4.Avvikelse fra mønsteret er ikke feil.
5.Danmarks strategiske stilling gir som nevnt et visst spillerom for avvikelse og særstandpunkter.
6.Er den stor - som i Danmarks tilfelle - har man mer spillerom for avvikelse, allianseledelsen vil være mer tilbøyelig til å godta slike eftersom landet er viktig for alliansen.
7.Et rent generasjonsskifte står for døren, og den sikkerhetspolitiske" avvikelse" forsvinner efter alt å dømme efter valget.
8.Kadars tale var en klar avvikelse fra det vanlige rituale på partikongressene i ØstEuropa.
Your last searches