Norwegian-Italian translation of avvise

Translation of the word avvise from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avvise in Italian

avvise
tilbudverb respingere, ricusare, rifiutare
  forslagverb rifiutare, respingere, rigettare
  folkverb mandare via, non lasciare entrare
  rettsvitenskapverb respingere
  personverb liberarsi di, disfarsi di, sbarazzarsi di, buttare fuori, cacciare via
  nekteverb negare, rifiutare
Synonyms for avvise
Derived terms of avvise
Anagrams of avvise
More examples
1.Traver milevis mellom seirene" kommenterte vi i vår V5analyse, og det stemmer forsåvidt, men å avvise Tvetertraveren med et Dvalg slik vi gjorde, viste seg å være en stor tabbe.
2.De mange henvendelser vi har måttet avvise i den tid kontoret har holdt stengt, viser klart at det fortsatt er behov for en juridisk rådgivningstjeneste for kvinner, understerker Standal.
3.Det betyr at vi må avvise bortimot 75 løpere, som efter bestillinger å dømme er det tallet som gjerne ville løpt i Londom.
4.Det borgerlige stortingsflertallet har maktet å avvise meget av opposisjonens overbud, og dermed bidratt til en kraftig reduksjon i prisstigningen.
5.Det er ingen tvil om at vi da blir tvunget til å avvise enda flere enn tilfellet er idag.
6.Det er lite hyggelig å måtte avvise nesten 90 prosent av søkerne, sier Jon Tvinnereim, formann i Nasjonalt råd for distriktshøgskolene.
7.Det går ikke an for en biskop i statskirken å godta at en menighet skal avvise en sogneprest som er utnevnt i statsråd, sier Nergård.
8.Det var helt fatalt av Høyre å programfeste riksmålet og totalt avvise alkoholforbudet i 1909, hevdet professor Kaartvedt, og mente at det var ønsket om et liberalt byhøyre som førte til det katastrofale valgnederlaget i 1912.
9.Et 100års jubilerende parti kan ikke avvise sine pensjonister, sa justisminister Mona Røkke i sitt politiske foredrag på landsmøtet igår.
10.Før 1940 var det en tradisjon her hjemme med å avvise og utvise jøder.
11.Hvis det dreier seg om krav om fradrag for privatbil, må vi avvise det.
12.Hvis samlivet ikke har vært av lang nok varighet og vi ellers ikke har vært sikre på at det har vært et forpliktende samliv, må vi avvise søknaden.
13.I stedet for uten videre å avvise berettigelsen av FFOs utspill, burde sosialminister Heløe først og fremst merke seg hvem det kommer fra.
14.Jeg finner det underlig at man har tid til å avvise mulighetene for betalingsTV i ECSsammenheng samtidig som man ikke har tid til å vurdere spørsmålet om betalingsTV, sier Nes.
15.Jeg vil klart avvise at filmen har spekulative scener, sier en meget lattermild Vibeke Løkkeberg, som er med i en scene som" Kilden" har hatt vanskeligheter med, hvor hun smiler av Høvdingens bemeldte organ.
16.La oss avvise vodkaen, la oss stenge alle sluser for den alkoholstrøm som er i ferd med å drukne oss, heter det i en appell underskrevet av flere tusen Warszawabeboere.
17.Legeavtalen fastslår at det er henvisningsplikt til spesialist, men at spesialistene ikke har plikt til å avvise pasienter som mangler henvisning og som åpenbart søker hjelp som ligger innenfor vedkommende leges spesialitet.
18.Med 25 mot 16 stemmer vedtok Nittedal kommunestyre igår å avvise de nye forskrifter til bemanning, lokaler og uteområder for barnehaver, forteller formannskapssekretær Ragnhild Myhren.
19.Men å avvise bruk av atomvåpen må da være et brudd med den nåværende forsvarsstrategi i NATO ?
20.Når Regjeringen fant å måtte avvise avtalen, var det blant annet fordi Elkem skulle overta 20 prosent av aksjene i Jernverket, men uten at det var klart at Elkem samtidig ville påta seg et tilsvarende reelt ansvar i bedriften, sier Syse.
21.Når vi nå måtte avvise kvinnen var det fordi vi i påsken mangler både narkose og overvåkningspersonale.
22.Resultatet av en slik voteringsordning vil være at det vil bli flertall for en lang rekke påplusninger, og for å avvise nedskjæringer, men ikke for å skaffe de nødvendige merinntekter.
23.Vi må avvise klienter på grunn av underbemanning.
24.Vi må avvise slike forslag.
25.Vi vil selvfølgelig ikke avvise tanken om at Vålerengen spiller sin siste hjemmekamp på Lerkendal i stedet for på Bislett av hensyn til ombyggingen, men det gjenstår en rekke forhold som først må avklares.
26.Aalto fastslo i sitt innledningsforedrag for sentralkomiteen at man klart må avvise alle forsøk på å vende tilbake til den" formelle enhet" som hersket før partikongressen i mai. FKP kan ikke fortsette med å være to partier i ett.
27.Administrerende direktør Halvor Ø. Vaage i NOAF sier til Aftenposten at de må avvise kravet om tre mann pr. stilling dersom det er et krav om en generell arbeidstidsforkortelse.
28.Alle de 122 som vi måtte avvise, burde fått utført prøven, men vi har ikke kapasitet til så mange, dessverre.
29.Amnesty har distribuert, og han spør retorisk om det er denne som er Amnestys" offentlige grunnlag for å avvise min rapport".
30.Andre, blant dem flere forskere, er tilbøyelig til å avvise virksomheten som meningsløs.
Similar words

 
 

avvise as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) avviseavvisendeavvist
Indikative
1. Present
jegavviser
duavviser
hanavviser
viavviser
dereavviser
deavviser
8. Perfect
jeghar avvist
duhar avvist
hanhar avvist
vihar avvist
derehar avvist
dehar avvist
2. Imperfect
jegavviste
duavviste
hanavviste
viavviste
dereavviste
deavviste
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde avvist
duhadde avvist
hanhadde avvist
vihadde avvist
derehadde avvist
dehadde avvist
4a. Future
jegvil/skal avvise
duvil/skal avvise
hanvil/skal avvise
vivil/skal avvise
derevil/skal avvise
devil/skal avvise
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha avvist
duvil/skal ha avvist
hanvil/skal ha avvist
vivil/skal ha avvist
derevil/skal ha avvist
devil/skal ha avvist
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle avvise
duville/skulle avvise
hanville/skulle avvise
viville/skulle avvise
dereville/skulle avvise
deville/skulle avvise
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha avvist
duville/skulle ha avvist
hanville/skulle ha avvist
viville/skulle ha avvist
dereville/skulle ha avvist
deville/skulle ha avvist
Imperative
Affirmative
duavvis
viLa oss avvise
dereavvis
Negative
duikke avvis! (avvis ikke)
dereikke avvis! (avvis ikke)
Your last searches