Norwegian-Italian translation of bånd

Translation of the word bånd from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bånd in Italian

bånd
båndspillerverb registrare
  filmverb registrare su videocassetta, registrare
Synonyms for bånd
Derived terms of bånd
Similar words

 
 

More examples
1.Det er ikke noe absolutt krav at hunden skal gå i bånd, men eieren må til enhver tid kunne kalle den inn.
2.Det vil være av stor betydning for kommende generasjoner at de gjennom slektshistorie og personlig samvær knytter bånd mellom generasjonene.
3.I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal hunden holdes i bånd, eller forsvarlig inngjerdet, eller innestengt.
4.I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal hunden holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt.
5.Kvinne med dyr i bånd", fra 1983.
6.Negrer sorterer gullholdige stener på løpende bånd.
7.På grunn av deres ubestridte bånd til vårt land er disse barna et særlig humanitært ansvar for USA" sa Shultz.
8.Sofies Plass" er gitt ut på Hot Club Records, distribusjon Tritonus, og har fått meget positiv omtale også i denne avis, under" På plate og bånd".
9.Som mange andre jøder har jeg brutt alle biologiske bånd med Tyskland...
10.Vi må føre Barzel i et strammere bånd", Gencher klager over en embedsmann" som er en briljant skattesystematiker", men samtidig også en puritansk rettferdighetsfanatiker.
11.Barn lukkes inne i den alminnelige, hellige families bånd.
12.Da må alle hunder enten leies i bånd eller være i en innhegning.
13.De 800 000 nordmenn som utvandret fra Norge i årene rundt 1900, har selvsagt bidratt til å knytte sterke bånd mellom Norge og Amerika.
14.Det er sterke bånd mellom Norge og Storbritannia, og nordmenn setter pris på de lave prisene som Storbritannia fremdeles kan tilby, sier han.
15.Efter en katastrofe i Bergen i 1944 lå den nyopererte øyenlege Axel Uchermann i sin sykeseng og opererte øyenskadede pasienter på løpende bånd.
16.Hvis det kommer til et brudd mellom Tyrkia og Europarådet, betyr det i praksis at de etablerte politiske, sosiale og kulturelle bånd kuttes av og at bare de militære bånd gjennom NATO blir tilbake, ble det understreket.
17.Hvite juleroser, de sarte, anemonelignende blomstene, sammen med furu, en bunt kristtorn eller en misteltein i et bånd.
18.På grunn av de udiskutable bånd disse barna har til USA, er deres skjebne vårt anliggende sa Shultz.
19.Under den store militære fremgang har den tyske rase skapt et bånd mellom fronten og befolkningen som vi aldri har sett maken til tidligere, skriver efterretningstjenesten 24. juni 1940.
20.Verst er det for dem som arbeider med slike lydkulisser i bakgrunnen hele dagen og får høre samme bånd spilt om og om igjen.
21.Vi har et bånd som frakter kofferter parallellt med trappen fra bakkenivå opp til avgangshallen.
22.Vi har imidlertid mottatt det franske tilbud med stor interesse, også fordi det ytterligere vil styrke de kulturelle bånd mellom våre land, sa Langslet, som talte i det fransknorske handelskammer i Marseille.
23.Vi må skifte bånd i opptaksmaskinen.
24.10 nydelig drakt i gråfinmønstret prinsenavWalesstoff, med hvit batistbluse med høy hals med sort bånd og diger sort / hvit stripet silkesløyfe.
25.11) gråblå flaggermusgenser med drapert krave og bånd ditto.
26.9,15 i bånd var Annes beste redskap.
27.Adm. direktør Sten Langenius leder Volvo Lastvagnar AB, og Volvo White kommer på løpende bånd fra fabrikken i USA.
28.Allerede idag er det sterke bånd i den nordiske linjefarten.
29.Altfor lenge er vi blitt tutet ørene fulle om hvor farlig det er å legge bånd på seg, eller brenne inne med sine følelser.
30.Andre bånd er avsatt til vanlige telekommunikasjonsformål - og noen er avsatt til flere formål - som radiolinjer og satellittsamband i nasjonale og internasjonale nett.
Your last searches