Norwegian-Italian translation of bås

Translation of the word bås from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bås in Italian

bås
kupénoun cabina [f]
  buskapstellnoun stalla [f]
Synonyms for bås
Derived terms of bås
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg tror hovedlærdommen må være at å samle mennesker som ofte har det vanskelig i en bås, ofte kan gi helt uventede resultater.
2.Apropos kvinner og politikk, De går vel ikke nettopp i bås med kvinneaktivistene ?
3.Det er galt å lage bås med samtidsmusikk.
4.Det er iallfall lett å havne i en slik bås.
5.Det er skremmende at kritikk av Israels politikk ikke kan uttrykkes uten at det settes i bås med de svarteste perioder i europeisk historie, heter det.
6.Jeg vil helst ikke settes i bås, og synes det er for snevert å bli karakterisert som trubadur, sier han.
7.Jeg vil helst slippe å bli satt i kunstnerisk bås, sier Pål S. Gunnæs, som viser serigrafier og akvareller i Galleri Cassandra i Drøbak.
8.Likevel er det ikke tvil om at mange pensjonister luller seg for mye inn i sin egen tilværelse og holder seg for mye i sin egen bås, mener Sørensen.
9.Men europeerne ble kanskje forvirret av at den ikke riktig lar seg plassere i en bås ; dette er på sett og vis en antigenrefilm.
10.Se, der stiller du med en gang et spørsmål som setter kvinner i en bås for seg selv !
11.Som UHformann blir jeg satt i bås, og det føles som en tvangstrøye.
12.Vi vil utgi et søkende tisskrift som garanterer åpenhet, i en tid hvor det letes efter mål og mening, og hvor det synes stadig mindre meningsfylt å plassere seg i en ideologisk eller politisk bås med alle sine holdninger.
13.Vår mening er ikke at dette skal bli et sted der alle skal kjøres inn i en bås med samme meninger om alt.
14.Vår sivilisasjon har satt de lokale villreinstammene på bås, sier Terje Skogland, vår fremste villreinforsker og leder for det omfattende forskningsprogrammet som er igangsatt.
15.AUF kan vanskelig se mye frihet i å måtte bli plassert i en bås, enten med praktiske valgfag eller med teoretiske, allerede i 7.8. klasse for dermed å bli låst inne i denne båsen resten av ungdomsskolen.
16.Bedre blir det ikke om man skal komme i bås med særlig farlige og utilregnelige lovbrytere.
17.Både filosofisk sett og politisk er det nokså meningsløst å sette meg i bås.
18.Da jeg begynte å praktisere på en institusjon ifjor, var jeg veldig entusiastisk og idealistisk, men det er uhyggelig hvor fort pleiere glir inn i systemet og liksom ramler på plass i sin" bås". jeg har lært mye av den måten folk er sammen på her, fullstendig uten tanke på bakgrunn og ytre forhold. jeg tror jeg kommer til å gå tilbake til skolen og institusjonen der jeg praktiserer med mye større toleranse og fellesskapsfølelse i forhold til pasientene...
19.Dans puttes i bås under" Anna verksemd" eller" Operaløyvingar".
20.De mener med større eller mindre rett at idag blir deres religion satt i bås med hinduismen.
21.Derved settes Norge i bås med de totalitære stater.
22.Det er vanskelig å sette Grete Næss Ruuds bilder i noen bås.
23.Det spares ikke på kruttet, og mange stiller seg spørsmålet om kanskje Calgary kommer i samme bås som Denver, Colorado, som efter en folkeavstemning sa fra seg et allerede tildelt arrangement i 1976.
24.Direktør Johannes UlltveitMoe i Kirkerådet tok ordet i Kirkemøtet mandag morgen for å reservere seg mot den form en uttalelse han hadde gitt i radio søndag hadde fått, der han på spørsmål plasserte Indremisjonsselskapets generalsekretær Gunnar Prestegård og Hans Bratterud i samme bås, og antydet at de ikke representerte noen hovedstrøm i Kirken.
25.Eksempel på nøkkelbegreper i forbindelse med moderne husdyrhold er burhønsdrift og nullbeiting (kuene står på bås hele året).
26.Enkelte har nok plasert oss i en mer eller mindre snever bås, på grunn av vår tilknytning til Pax.
27.For her ble jo Ytre Suløens JassEnsemble tidlig satt i bås som et rent tradjazzorkester.
28.Friheten av 30 / 10 kaller meg i beste sovjetiske stil" paranoid", en hedersbetegnelse i sovjetisk sprogbruk som nokså ufortjent setter meg i bås med mennesker som Aleksandr Solsjenitsyn eller Vladimir Bukoskij.
29.Han satte dem i bås med Høyre og Fr.p.
30.Her hjemme tilhørte han nyromantikerne, men idag, ti år efter, vil han ikke settes i" bås" som maler.
Your last searches