Norwegian-Italian translation of bære

Translation of the word bære from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bære in Italian

bære
generellverb portare
  vektverb sostenere, tenere su
  konstruksjonverb portare, reggere, sostenere
  agrikulturverb produrre, dare
  klærverb portare
Synonyms for bære
Derived terms of bære
More examples
1.Barnefamiliene - spesielt flerbarns og lavinntektsfamilier - er storforbrukere, idet en eller to inntekter skal bære hele forbruket.
2.Bære ein liten finger i ei stor hainn, æ da sjø.
3.I tråd med dette viser utvalget til det som er sagt foran om at de som drar fordel av en pensjonsordning også bør bære kostnadene ved den.
4.Jeg vet det er en ære Dannebrog at bære".
5.Oppdretteren vi kjøpte den av sa at vi måtte bære den i trapper i ni måneder", kan en slik familie fortelle.
6.Samfunnet er like nær til å bære følgene av slike tragiske følger av arbeidsledighet som den enkelte arbeidsledige.
7.Selv om disse tiltak fører med seg økte omkostninger for bileierne, er det en belastning alle ansvarsbevisste mennesker bør være villig til å bære.
8.Spelet om Heilag Olav" er en mollstemt forestilling, og draktene bør derfor bære preg av mere jordfarvestemning, sier Homlung.
9.Trøste og bære !
10.(krist.uavh) finner at premissene for Høyesteretts kjennelse vidner om respekt for de grunnleggende trekk som skal bære religionsfriheten her i landet.
11.Dersom en eventuell ubåt ikke frivillig kommer til overflaten, må det være den stat som har beordret sin ubåt på et folkerettstridig tokt inn på et annet lands territorium som må bære ansvaret om ubåten blir skadet eller ødelegges og menneskeliv skulle gå tapt.
12.Ansvaret du påtar deg ved å legge for dagen andre menneskers liv, er tungt å bære.
13.Banken er ikke ansvarlig ; mottageren av sjekkene må selv bære tapet, sier Kreditkassens informasjonssjef Per Jarle Hellevik til Aftenposten.
14.Da vi innførte egenandel for glassskader, var det fordi vi ønsket å slippe å betale småskadene som forsikringstagerne som oftest kan bære selv.
15.De var bære de æ tænkt på !
16.Denne politikk skal bære urokkelighetens sprog.
17.Det er for en stor del som å bære vann i bøtter med hull i bunnen fra en bekk til en annen bekk, sa han.
18.Det er langt lettere for samfunnet å bære uttellingene til jordbruket i dag enn for noen år siden.
19.Det er mottageren av sjekkene som må bære tapet når man har godtatt en falsk sjekk.
20.Det er urimelig at norske pasienter som utsettes for alvorlige legemiddelbivirkninger, også må bære de økonomiske følgene selv.
21.Det får briste eller bære.
22.Det gjør det ikke enklere at vi går omkring som levende blinker for enhver forfølger, med de ytre kjennetegn som vår religion pålegger oss å bære, tilføyer Baljit Malik.
23.Det hadde vært ønskelig om den enkelte bedrift hadde kunnet bære investeringene, men med det kjennskap jeg har til industriens økonomi er dette utelukket.
24.Det kommer an på typen om hun kan bære det.
25.Det skal sterk økonomisk rygg til å bære forsknings og utviklingsomkostninger på 250 millioner kroner eller ca. ti prosent av omsetningen ?
26.Det skulle en spesiell moral til for å bære medgangen de første årene, mener Ragnar Johansen.
27.Det å begå en slik handling kan være tungt å bære med seg senere i livet.
28.Du må bære partimerket på deg, sa Linda Bjørgan fra SørTrøndelag, som sørget for at Gro Harlem Brundtland måtte skifte ut sitt private smykke med partiets" A"halskjede.
29.En teknikk vi av forståelige grunner ikke anvender for dem som ønsker en rask lunch, sier kjøkkensjef Bråthen og forteller at personalet nå slipper å bære seg skakke på tunge råvarer, som tidligere ankom en trapp lenger ned.
30.Er det trapper der vi kommer, ber jeg noen bære meg opp, forteller han.
Similar words

 
 

bære as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) bærebærendebåret
Indikative
1. Present
jegbærer
dubærer
hanbærer
vibærer
derebærer
debærer
8. Perfect
jeghar båret
duhar båret
hanhar båret
vihar båret
derehar båret
dehar båret
2. Imperfect
jegbar
dubar
hanbar
vibar
derebar
debar
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde båret
duhadde båret
hanhadde båret
vihadde båret
derehadde båret
dehadde båret
4a. Future
jegvil/skal bære
duvil/skal bære
hanvil/skal bære
vivil/skal bære
derevil/skal bære
devil/skal bære
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha båret
duvil/skal ha båret
hanvil/skal ha båret
vivil/skal ha båret
derevil/skal ha båret
devil/skal ha båret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle bære
duville/skulle bære
hanville/skulle bære
viville/skulle bære
dereville/skulle bære
deville/skulle bære
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha båret
duville/skulle ha båret
hanville/skulle ha båret
viville/skulle ha båret
dereville/skulle ha båret
deville/skulle ha båret
Imperative
Affirmative
dubær
viLa oss bære
derebær
Negative
duikke bær! (bær ikke)
dereikke bær! (bær ikke)
Your last searches