Norwegian-Italian translation of bære bort

Translation of the word bære bort from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bære bort in Italian

bære bort
generellverb portar via
  føre bortverb portare via, togliere
Similar words

 
 

More examples
1.De som er sterke nok, får matrasjoner som lønn når de påtar seg å bære bort de døde...
2.Tyvene hadde knyttet sammen buksebenene, deres hensikt har tydeligvis vært å bære bort tyvegodset med buksen som improvisert sekk.
Your last searches