Norwegian-Italian translation of bære seg ad

Translation of the word bære seg ad from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bære seg ad in Italian

bære seg ad
oppføre segverb comportarsi, condursi [formal], agire
Similar words

 
 

More examples
1.Da sier jeg hvordan jeg synes de bør løpe og bære seg ad.
2.Eller lurte han på hvordan han skulle bære seg ad for å få treffe henne igjen ?
3.Heller ikke under løpet ble det sagt med rene ord hvordan de skulle bære seg ad på slutten, det var nærmest underforstått da de nærmet seg mållinjen.
4.Visavis denne påstand burde Berntsen i klartekst ha fremsatt sin mening om hvordan man skal bære seg ad for å oppnå balanse i budsjettet.
5.Eller lurte han på hvordan han skulle bære seg ad for å få treffe henne igjen ?
Your last searches