Norwegian-Italian translation of bærende

Translation of the word bærende from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bærende in Italian

bærende
arkitekturadjective di sostegno, di rinforzo, portante
Derived terms of bærende
Similar words

 
 

More examples
1.Der kom han skridende fra skoven, bærende på rygg et tre han hadde rykket opp med rot !
2.Jeg kommer på bordet bærende frem.
3.Andre hovedstrømninger i norsk politikk er enten gått i oppløsning eller har periodevis truet med revolusjon og proletariatets diktatur, mens Høyre er forblitt urokkelig tro mot de bærende ideer bak demokrati og nasjonal trygghet.
4.DnC har ikke ønsket å inngå avtaleformer som vil kunne medføre koblingshandel eller kan medføre at kundene ved valg av bank føler seg bundet til å velge et bestemt forsikrings eller finansieringsselskap, eller omvendt, påpekes det fra DnC som mener det er grunn til å arbeide for fri konkurranse som et bærende prinsipp i utviklingen av finansielle tjenester for kundene.
5.I all den medieutvikling vi nå ser avtegne seg, må redaksjonens uavhengighet være et klart og bærende prinsipp, ut fra den samfunnsrolle mediene har.
6.Musikken er naturligvis et bærende element i forestillingen.
7.Reiselivet som næring vil være en av de bærende i distriktsNorge, sier han og presiserer at det ikke behøver å gå på bekostning av byene.
8.Alle bærende konstruksjoner bygges i betong.
9.Bassenggulvet er understøttet over samfulle 128 kvadratmeter, ellers tyder materialprøver av de bærende konstruksjoner på at anlegget må rehabiliteres i sin helhet, dersom fortsatt drift skal kunne komme på tale.
10.Bestefar Rølvaag var en av de bærende kreftene i Det norskamerikanske historielag.
11.Bygging og modellering av sne og isfigurer skal være festivalens bærende element og hvite tråd.
12.Bygningens bærende konstruksjoner skal ikke røres.
13.DNAs forestilling hvirvlet bort i støv og en selvhøytidelighet som manglet en bærende bunn.
14.De bygger på konseptet, eller ideen som bærende element helt frem til det ferdige resultat og et stykke forbi dette.
15.De kjøttetende planter - som er det bærende punkt forviklingene oppstår rundt - er skremmende godt laget og teknisk finurlig.
16.Den bærende ide i det amerikanske prisvinnerbidraget til Montreuxfestivalen - med å la Placido Domingo bli oppdaget på ny - var både morsom og god.
17.Den bærende rolle som jockeyen Bob Champion, spilles av John Hurt, kjent fra" Elefantmannen".
18.Den første er kommisjonsmodellen, hvor den bærende ide er at efterforskning skal ledes av en uavhengig gruppe, helst med politiutdannet personell som f.eks. pensjonerte polititjenestemenn.
19.Den store engelske skuespiller Donald Sinden har den bærende rolle som den litt aldrende Sir Peter Teazle, ungkaren som nylig har giftet seg med en purung pike.
20.Den unge sjåføren ble også tatt nærmest på fersk gjerning da han kom bærende på et stjålet bilbatteri.
21.Den økonomiske målsetningen kan man forstå og akseptere, men de politiske midler for å oppnå den bør påkalle den størsre skepsis hos alle som mener at rettferdighet bør være et bærende prinsipp i all moderne statsforvaltning.
22.Denne blir smeltet fast til den bærende kjernen - og kroppens levende benvev vokser rett og slett inn i de fine porene som denne fine" stålullen" danner.
23.Denne teknologi vil bli bærende både for elektronikk og teleteknisk utstyr.
24.Det ble stor oppstandelse i akvariet i Bergen torsdag eftermiddag, da to barn kom bærende på en pingvin de hadde funnet like utenfor gjerdet.
25.Det bærende prinsipp var overbevisningen om at de aller fleste psykiske lidelser skyldtes psykososiale forhold (og ikke biologiske forhold) og at tildeling av ansvar og forpliktelser til pasientene samt fri og åpen kommunikasjon på alle plan i avdelingen ville fremme psykisk helse og personlighetsmessig utvikling.
26.Det bærende prinsipp ved ansettelsessaker er ansienniteten.
27.Det bærende slagord her i Dallas er en lett omskrivning av Franklin D. Roosvelts historiske formulering.
28.Det er enighet om de bærende prinsipper, fastslo professor Bratholm.
29.Det er meningen også å utvide programmet til å omfatte vertikalt bærende konstruksjoner.
30.Det er på høy tid at Staten selv iverksetter dette bærende prinsipp også for disse eiendommene.
Your last searches