Norwegian-Italian translation of bærer

Translation of the word bærer from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bærer in Italian

bærer
bagasje - mannnoun facchino [m], portabagagli [m (invariable)]
  personnoun portatore [m]
Derived terms of bærer
Similar words

 
 

More examples
1.Armene bærer månen...
2.Cry" er"... tilegnet alle sorte kvinner overalt i verden og især våre mødre", og i dette skrik om urett, om slit, om slaveri, om ensomhet lever drømmen om frihet som trass i den sterke kvinnekroppen som alene bærer balletten.
3.Discovery" bærer med seg en tyngre last enn noen tidligere romferge, NASAs andre kvinnelige astronaut og dets første betalende passasjer.
4.Et dukkehjem", en gang bærer av et viktig budskap, virker idag antikvert på franskmennene.
5.For det som hendte bærer Tyskland det historiske ansvar", sa Kohl, og fremholdt at dette også gjelder for flertallet av de nålevende tyskere som ikke opplevet disse forbrytelsene - han minnet om at han selv var 15 år gammel da krigen sluttet.
6.Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder,og jeg vil gi dere hvile.
7.Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder,så vil jeg gi dere hvile.
8.Lønn til å leve av", står det på transparenten som lønnstagere i helsesektoren på Island bærer.
9.Og hovedmannen bak arkitekturbiennalen i Venezia, Paolo Portoghesi, sammenligner arkitekten med et" insekt som bærer pollen fra en blomst til en annen", dvs. sammenstiller elementer fra de forskjelligste arkitektoniske stilarter.
10.Per Borten - omdiskutert og avholdt" heter siste skudd på det treet som bærer norsk politisk litteratur.
11.Pikens gode egenskaper vil bli tillagt størst vekt" står det ikke sjelden å lese i avisenes ekteskapsannonser - noe som bærer bud om en viktig dreining bort fra tradisjonen.
12.Vema 3" har i alle år vært holdt i god stand og bærer sin alder med glans.
13.Vi er skremt !", var en av overskriftene, som tydelig bærer preg av at han har gjort seg opp en mening.
14.(Kapitel 4, vers 3) Menn har bestyrerautoritet for kvinner på gnsnn av det som Gud har utstyrt noen av dere med fremfor andre, og på grunn av de utgifter de bærer.
15.Alt du gjør bærer preg av et sterkt politisk engasjement.
16.Austad er en stor, elskverdig okse, som bærer med seg sin egen porselensbutikk.
17.Bildene er resultatet av et press jeg stadig vekk går og bærer på.
18.Boken er uvurderlig som bærer av informasjon og opplevelse.
19.De amerikanske ledere og deres NATOallierte bærer det fulle og hele ansvar for at spenningen er øket, og de så fullstendig bort fra folkeviljen i sine egne land da utplasseringen ble satt i gang, sier Andropov i sin første offentlige uttalelse siden hans tale til sentralkomiteen i kommunistpartiet ble lest opp like efter jul i fjor.
20.De folkevalgte organer, administrasjonen og ansatte bærer et felles ansvar for å sikre at Oslo kan ivareta sine forpliktelser overfor byens innbyggere, sier Svelland som opplyser at den videre utvikling av byen vil bli fastlagt i kommuneplanen på grunnlag av de rammer statlige myndigheter gir Oslo kommune.
21.De skulle bare visst, sier spillerne selv, og bærer taust på sine hemmeligheter.
22.Det bærer mot konkurs for Pax, forteller forlagets leder, Paul Hedlund.
23.Det er jo den veien det bærer, sa han langsomt.
24.Det synes heller ikke å være denne regjerings ambisjon å rydde opp i det prisvillnis som dagligvareindustrien bærer ansvaret for å ha bragt inn i bransjen, sa Sauro.
25.Det økte opinionsengasjement bærer med seg farer for å la partipolitiske hensyn få spille en for dominerende rolle i forholdet til de overordnede nasjonale hensyn vi må ta på dette felt.
26.Dette stedet bærer eventyret i seg, sa HysingDahl da han ble vist rundt i NyÅlesund og bl.a. så masten Roald Amundsen fortøyde luftskipet" Norge" på sin ferd til Nome i Alaska 11. mai 1926.
27.Efterhvert hadde jeg avansert til en god stilling i datafirmaet, og det var min kone Kathe som foresto sal get, derfor bærer butikken fremdeles hennes navn, sier Wilhelm Wohlfahrt.
28.Elsk deg selv litt mer, og tro ikke at alle bærer nag til deg for alt du ikke har gjort.
29.For mitt vedkommende bærer jeg ansvaret som styrets formann for bedriftens ledelse i stort.
30.For trossamfunnet Den norske kirke er Kirkemøtet det representative sentralorgan for menighetene og bærer ansvaret for en omfattende avgjørelsesprosess i saker som angår kirken, heter det.
Your last searches