Norwegian-Italian translation of

Translation of the word bø from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

in Italian

interjeksjonother buh
Synonyms for
Similar words

 
 

More examples
1.Deltok du på karnevalet, Bø ?
2.Det er ting som tyder på at det kan være noe i dette, og det skal nå foretas gassmålinger, sier stadslege Kjell Bø til Lillehammer Tilskuer.
3.Det var glatt på veien da ulykken skjedde, opplyser førstebetjent Sven Bø.
4.Er det nærmest nynorskboikott i de store riksavisene, efter din mening, Bø ?
5.Hvorfor, Bø ?
6.I tillegg blir det en del beplantning i tilknytningen til det fine klubbhuset vårt, sier Vidar Bø, som er formann i friidrettsgruppen i Høybråten / Stovner.
7.Jeg banner vanligvis ikke, men hvis jeg hadde sagt" " til min bestemor i Drammen, ville hun neppe ha reagert.
8.Johanne Hansdatter fra husmannsplassen Haugesag i Bø i Telemark var syv år da hun første gang ble sendt bort som gjeter.
9.Kanskje noen små barneøyne like gjerne ser mot gavene under treet som til den glitrende stjernen i toppen, skriver Olav Bø.
10.Nynorsken er så rotfestet i norsk samfunnsliv at den klarer å stå imot hard motstand, sier den nye lederen i Noregs Mållag, Ola E. Bø.
11.Ola Bø, er det ikke snart slik at det aktive nynorskfolket er lærere og akademikere, bosatt i de større byene, og bare er på ferie i bygdene til Ivar Aasen ?
12.Som hos Finn Bø er innholdet et slags forsvar for de små og mindre store, ikke i historien, men i gater og under klesstativ i bakgårder, hovedsagelig i mer" østlige" strøk av Oslo.
13.Vi legger vekt på det kroppstekniske, sier Hammer Turns trener Kari Bø.
14.Vårt hovedinntrykk er at det ikke er de store problemene knyttet til summetonen, mener Bø.
15.1000 kroner vanket det på hver av artianerne Johannes Bleie, Bergen katedralskole, Kari Eika, Bø videregående skole og Sigurd Sandvin, Øystese gymnas, melder Nynorsk Pressekontor.
16.Arbeidsutvalget i Kommuneforbundets distriktsstyre drøftet situasjonen i Bø i et møte tirsdag.
17.At rapporten nå mottas med kritikk, slik Bodil Bø Oftestad påpeker i sitt innlegg 26 / 9, viser bare at vi lever i et noenlunde pluralistisk samfunn.
18.Av andre tidligere SVledere noterer vi oss at Berge Furre blir å treffe på Hamar og Berit Ås i Bø, Vinje og Seljord i Telemark.
19.Bakgrunnen er at Bø i to år har ventet på utslippstillatelse for et anlegg som allerede er bygget.
20.Bassangeren Oddbjørn Tennfjord fra Den Norske Opera har med seg Rune Andersen som akkompagnatør, fiolinisten Endre Kleve stiller med Reidun Askeland ved flygelet, og dessuten kommer Bjarne Bø som denne gang skal holde seg til sannheten ikke til eventyrene...
21.Begge trærne var så råtne at en kunne stikke hånden inn i dem, forteller Bø.
22.Bente Puntervold Bø, Asbjørn Kaasa og Kirsten Eeg har ledet arbeidet med Nabolagsundersøkelsen fra Forskningsavdelingen ved Diakonhjemmets Sosialhøgskole.
23.Bente Puntervold Bø.
24.Beste jente var fjortenårige Sidsel Bø, mens Merete Henden vant 15års klassen.
25.Bevegelsens leder, Bodil Bø Oftestad, forteller til Dagen at meninghetenes ofringer er på det forventede nivå.
26.Bilen, som en omkomne var alene i, hadde kjørt utenfor autovernet på veien inn til Bø sentrum, og falt 25 meter over en steinhaug før den raste utfor en skrent.
27.Bjørn Ivar Bø, Stavanger.
28.Blant dem som hadde anmodet om å oppheve fiskestoppen i januar var Vesterålenkommunene Andøy, Bø og Øksnes.
29.BØ KOMMUNE fikk på Kommunalbankens siste styremøte et lån på 500 000 kroner til nytt avløpsanlegg i Straume.
30.Bø (NTB) Dag Erik Pedersen vant det 226 km lange sykkelrittet fra Odda til Bø sondag og senket samtidig løpsrekorden med hele 40 minutter til seks timer og nitten minutter.
Your last searches