Norwegian-Italian translation of bønn

 
 

More examples
1.Det er en økumenisk gruppe på Jamaica som har utformet temaene for årets bønneuke og som sammen med Enhetssekretarietet i Vartikanet og Kirkens Verdensråd har laget et konkret forslag til opplegg for kristne over hele verden som ønsker å delta i en felles bønn for enhet og fred mellom trosfeller og kirker.
2.Husk at vi også trenger en liten porsjon flaks for å gå til topps", sier Hidalgo som en bønn til de franske supporterne før alvoret starter.
3.Og den konkrete bønn om at homofile fjernes fra ledende stillinger.
4.Dette er noe helt annet enn en bønn om frelse for de homofile, noe som helt klart ikke ville ha blitt rammet av straffeloven.
5.Et eksempel er den gangen Dagbladet" avslørte" at jeg hadde bedt en bønn over nærradioen om en halv million kroner.
6.Hvis et aktivt troende medlem av bevegelsen er syk og velger medisinalternativet fremfor helbredelse ved bønn og tro, vil det da være kretser innen bevegelsen som støter han ut ? ville høyesterettsadvokat Olav Hestenes, vite.
7.Innringeren, som opptrådte med falsk navn, kom med grove, slibrige provokasjoner, men Bratterud møtte ham med forsonende bønn.
8.Jeg gleder meg til fellesskapet og til lovsangen under Oase, til bibeltimene og møtene, til bønn og nattverd.
9.Når vi har holdt ut så lenge og nå går til en slik konflikt, er det ikke snakk om noen bønn om lønnsnemnd fra vår side slik det har vært antydet, sier Reidar Tjøstheim.
10.Om de øynene som alltid følger oss uttrykker bønn, aggresjon eller oppgitthet, er det uinteressant å finne ut av.
11.Så snart vi hørte om attentatet, samlet vi oss i bønn til gud om at det skulle bety slutten for Indira Gandhi, sier dr. Amrit Singh, hovedtalsmann for Sikhsamfunnet i SydCalifornia.
12.Vi møtes i de små muslimske kultursentrene eller hos andre familier til bønn om kvelden efter måltidene, men ellers er livet som til daglig.
13.50 000 polakker deltok i stille bønn for den bortførte presten Jerzy Popieluszko igår.
14.At uttalelsene falt i en bønn, fritar ham ikke for straff, sa statsadvokat Lyngtveit.
15.Avgjørelsen nå retter seg mot et lovvedtak i staten Alabama som åpnet adgang til bønn i statens skoler.
16.Bakgrunnen for tiltalen er at Bratterud i OFKradios nattsending den 4. juli 1983 i en bønn til Herren blant annet uttalte at homofilien representerer en djevelsk makt og at alle de som representerer denne åndsretning må bli fjernet fra alle ledende stillinger - både i det politiske liv og i samfunnet ellers.
17.Byretten sier i sine premisser at det er ytterst uheldig å bruke offentlig bønn mot mennesker, slik Bratterud har gjort.
18.DETTE innebærer selvsagt ikke at vi for vår del vil delta i en bønn om at homofile må fjernes fra ledende stillinger i samfunnet.
19.Da fikk president Ronald Reagans forslag om en grunnlovstilføyelse som ville ha åpnet adgang for bønn i skolene, 56 stemmer, 11 færre enn nødvendig i Sentatet.
20.De ferdig formulerte bønnene kan frigjøre vår egen bønn.
21.De har holdt seg i ro og nøyet seg med å gi uttrykk for sine følelser i messer og stille bønn.
22.Den førte til at han nå sitter i 43 komiteer og har motatt nærmere 300 henvendelser med bønn om økonomisk hjelp til bevaring av engelsk kirkearkitektur.
23.Den høyreiste, slanke 71åringen pleier å bli stående i flere minutter foran gravstenen som bærer hans navn for å gjenta en taus bønn.
24.Den var som en bønn.
25.Der det allerede måtte være tale om et etablert homofilt forhold og hvor problemene ved et brudd ville være særskilt brutale, måtte jeg som sjelesørger være villig til å stige inn i situasjonen i bønn til Gud sammen med de berørte, for å få klarhet i hva som måtte være det riktige i deres konkrete situasjon, sier Lønning.
26.Der ligger det ord ferdige, klar til bruk for vår bønn.
27.Derfra sende de en personlig appell til president Ronald Reagan med bønn om å få flytte til et demokratisk land.
28.Dermed er det gitt klarsignal for en ny serie uforsonlige TVannonser rettet mot motstanderne av bønn i skolene.
29.Dersom det i dette tilfellet var snakk om en sjelelig konflikt i forhold til medisiner og helbredelse ved tro og bønn, så kan dette ha påvirket tiltalte i gjerningsøyeblikket.
30.Dessuten krever de fortgang i arbeidet for å forby abort, gjeninnføre bønn i skolene, bevisste fremstøt for å etablere en konservativ høyesterett og en uforsonlig holdning overfor SovjetUnionen, blant meget annet.
Your last searches