Norwegian-Italian translation of børs

Translation of the word børs from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

børs in Italian

børs
finansnoun Borsa [f], borsa valori [f], mercato azionario [m], borsa [f]
  pengernoun borsellino [m], portamonete [m], borsa [f]
Synonyms for børs
Derived terms of børs
Similar words

 
 

More examples
1.Børs II" skal være et tilbud til de selskaper som ikke fyller vilkårene for en kursnotering på Oslo Børs ordinære liste, som setter klare krav både til selskapets størrelse og spredningen av aksjene.
2.En aktiv børs med de nåværende relativt liberale skatteregler for aksjegevinster, har ført til at aksjeselskapsformen igjen er aktuell for norske rederier.
3.Fase 1" av" Fjellinjen" går fra Hjortneskaia til Oslo Børs 60 meter under havoverflaten i rent fjell.
4.Fase 1" går ut på å legge veien i tunnel fra Hjortneskaia under Vestbanen og Akershus til området ved Oslo Børs.
5.Alle har ventet på denne reaksjonen, sier fondssjef Bjørn Lundaas i Nordlandsbanken om det kursfallet man opplevet på Oslo Børs igår.
6.Den amerikanske aksjeindeksen Dow Jones har falt med åtte prosent siden årsskiftet, mens Oslo Børs indeks har steget med nær 31 prosent.
7.Det er derfor feil når Oslo Børs gjenopptar kursnoteringen før transportgodkjennelse foreligger, slik at FagerstaHaak kan utøve ordinære rettigheter som aksjonær, heter det i brevet.
8.Det er en forutsetning for generalforsamlingens vedtak 24. mai 1984 at aksjene noteres enten på Oslo Børs eller Trondheim Børs i hele perioden fra og med 25. mai til og med 9. juli 1984, understreker Forenede i sin pressemelding.
9.Det er få spekulanter på Oslo børs, sa industriminister Jan P. Syse.
10.Det er kjempestor aktivitet på Oslo Børs.
11.En Børs II i Oslo kan ikke erstatte lokalbørsene.
12.Er toppledelsen opptatt av aksjekursen, følger dere noteringen på Oslo børs hver dag for å få markedets vurdering av deres innsats ?
13.Hvis omsetningstallet på Oslo Børs forsatt holder seg over 40 millioner kroner pr. dag, bør dette forholdstallet øke i favør av fondene, sier Peter Warren.
14.Interessen for børs og aksjer fører til lange arbeidsdager på 12 timer eller mer for mange av fondsmeglerne.
15.Jada, jeg har til og med lest om bank og børs og forstår at pengeverdi ikke lenger har med realverdi å gjøre.
16.Kundene skal kunne motta ferske informasjoner om dagens aksjenoteringer ved hjelp av en oppkobling til vårt eget dataanlegg, forteller EDBsjef Knut Jakhelln ved Oslo Børs.
17.Matematisk riktig kurs kan sies å være snaue 400 kroner, sier Ålstedt med utgangspunkt i sist kjente omsetningskurs på Oslo Børs.
18.Noteringen på Oslo Børs er et langsiktig engasjement, understreket direktør Brandstrøm.
19.Når Oslo Børs nå er i ferd med å gå igjennom sine reglementer, må man tenke nøye gjennom dette, sier Dagfinn Jahr, som påpeker at en rekke andre selskaper har foretatt lignende operasjoner, eventuelt i forbindelse med fusjoner og oppkjøp.
20.Når vi nå skal introduseres på Oslo Børs kommer det av at selskapet og Forretningsbanken, som skal forestå introduksjonen, mener det er interesse for SCAaksjer i Norge, sier finansdirektør Bert Moss.
21.Offentlige økonomiske tiltak vil vise seg å være langt viktigere for den totale omstilling i norsk næringsliv enn det som nå skjer på Oslo Børs, sa Arbeiderpartiets nestleder Einar Førde da han møtte industriminister Jan P. Syse til holmgang foran 300 forventningsfulle tilhørere under Aksjedagen i Oslo lørdag.
22.Oslo Børs skriver imidlertid at deler av aksjesalgene skjedde på tidspunkter da styret enten var, eller burde ha vært, kjent med resultatet i første halvår ?
23.Regjeringen imøteser arbeidet som pågår for å etablere en børs II her i landet, hvor spesielt mindre bedrifter vil få bedre muligheter til å styrke sin egenkapital, sa industriminister Jan P. Syse i Økonomisk Forum ved Norges Handelshøyskole tirsdag.
24.SSB Invest A / S vil bli tatt opp til notering på meglerenes kursliste på Oslo Børs fra 7. mai, opplyser skipsreder Sven Sejersted Bødtker til Aftenposten.
25.Vi diskuterer nå blant annet med Oslo Børs hvordan vi kan få en direkte overføring av børsnoteringene.
26.Vi skal gjøre brevet fra Oslo Børs kjent for styret og administrasjonen.
27.Vårt marked er mer utsatt enn de fleste andre på grunn av foreldet lovgivning, svak meglerkontroll og en børs uten forsvarlig apparat og autoritet.
28.1. oktober kommer" Børs II" på Oslo Børs.
29.210 000 aksjer er plassert i VestTyskland, og vil nå bli omsatt i det såkalte telefonmarkedet i Frankfurt, som er et marked mellom meglere og banker utenom børs, 150 000 aksjer er dessuten fordelt av det japanske meglerfirmaet Nomura Securities.
30.A / S Dyvi blir trolig for første gang notert på Oslo Børs fra idag, fredag.
Your last searches