Norwegian-Italian translation of bøye av

Translation of the word bøye av from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bøye av in Italian

bøye av
veiverb curvare, fare una curva
  avledeverb deviare, deflettere
Anagrams of bøye av
Similar words

 
 

More examples
1.Arbeiderpartiet kan uansett ikke bøye av, og bør heller ikke gjøre det.
2.Når jeg valgte å bøye av, var det først og fremst på grunn av de utallige henvendelser og oppfordringer jeg fikk fra de lokale partilag i Hordaland.
3.Da Riksdagen i midten av februar skulle ta stilling til Norrlandsstøtten, måtte regjeringspartiet bøye av.
4.Ein kan vel ikkje insinuere at ein er vitne til ein utsveltingstaktikk som prøver å få organisasjonane til å bøye av og godta vederlag som ikkje på langt nær følgjer vanleg inntektsutvikling i samfunnet elles ?
5.Endelig ble det da klart for Oscar II at han måtte bøye av.
6.Han gjorde det med sin sedvanlige diplomatiske takt, uten ett øyeblikk å bøye av for kritikken mot pavestolens doktrinære synspunkter på abort, den såkalte liberale teologi og dens tradisjonelle normer.
7.Hans efterfølger Harry S. Truman gjorde et tappert forsøk på å formalisere forbindelsen i 1951, men måtte bøye av for proteststormen.
8.Hvem som må bøye av, er altså ikke klart ennå.
9.Hvis ansvarlige myndigheter og organer skal bøye av for ethvert press fra lokalt hold eller interessegrupper, og det er mellompartiene dessverre ofte tilbøyelige til, blir det fort ganske umulig å føre en konsekvent og konstruktiv politikk.
10.Liv Aasen (a), delegasjonens nestleder, ser ingen grunn til å bøye av for tyrkisk press.
11.Men det er nå det eneste pressmiddel som kan få Arbeiderpartiet til, i neste omgang, endelig å bøye av og gå inn for en grunnlovsendring og utjevningsmandater.
12.Men det foreligger ingen tegn på at president Ronald Reagan, som forøvrig feiret sin 73årsdag i sin hjemby Dixon i Illinois, er rede til å bøye av for presset.
13.Reagan motsatte seg i det lengste å bøye av for presset.
14.Resultatet ble selvsagt at han måtte bøye av og la meg se dokumentene.
15.Sulitjelma Aftenposten angriper ien leder 12. april Senterpartiet fordi partiet har gått inn for at smeltehytten i Sulitjelma får fortsette driften efter 1. juli" Hvis ansvarlige myndigheter og organer skal bøye av for ethvert press fra lokalt hold eller interessegrupper, og det er mellompartiene dessverre ofte tilbøylige til, blir det fort ganske umulig å føre en konsekvent og konstruktiv politikk", skrives det.
16.Annonsemengden og opplagstallene har ikke øket i tilstrekkelig grad, og den nye Risøravisen måtte derfor bøye av i konkurransen med AustAgder Blad.
17.Delegater på konferansen pekte på at henrettelsen har økt mulighetene for at Storbritannia vil bøye av for kravet fra de andre Samveldelandene om å innføre økonomiske sanksjoner mot SydAfrika.
18.Den laget en masse ståhei rundt prosessen, men vi trodde likevel at den ville bøye av til slutt, uttalte han.
19.Den svenske regjeringen synes nå å bøye av for et bredt press.
20.Denne måten å oppføre seg på, blant annet ved å trave rett mot en stakkars nattevandrer for først å bøye av på to meters avstand, kan virke skremmende.
21.Det grove skytset fra regjeringspartiets egne, er mer enn tilstrekkelig til å gi Thatcher grunn til eftertanke, men det er lite som tyder på at hun vil bøye av.
22.Dette betyr ikke at vi er på kollisjonskurs, for senere i høst vil jorden bøye av i forhold til kometen.
23.For det andre har vi stått fast på vår velgergaranti om at vi kan bøye av hvis det ikke gjelder en sak som har toppprioritet for oss.
24.Fordi Eisenhower bare antydet, var det også lettere for Moskva å bøye av.
25.Idet Nordisk Råd var kommet til Reykjavik nærmest for å begrave det svenskfinsknorske TeleXprosjekt, synes den sosialdemokratiske svenske regjering å bøye av for bredt press og åpne for fortsatte drøftelser, efter først å ha slått bena under det gjennom helt uantagelige leiekrav.
26.Jeg utelukker ikke at det kan komme saker der vi er på linje med Arbeiderpartiet og SV - og hvor vi kan bøye av dersom det er ønskelig for Regjeringen.
27.Jo, nå står man overfor en organisasjon som ofte har måttet bøye av, og som alltid har tatt rimelige hensyn.
28.Juryen måtte bøye av, og dermed blir det fritt frem for skøytetak også i VM bortsett fra 200metersonen før mål.
29.Kvinner er kanskje for snare til å bøye av for tøffe hendelser, menn gir seg ikke, kanskje fordi de ikke tør tape ansikt....
30.Kyprianou har gjort det klart at han ikke vil bøye av for opposisjonens krav og vil fortsette som president.
Your last searches