Norwegian-Italian translation of bøye seg

Translation of the word bøye seg from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bøye seg in Italian

bøye seg
formnoun curva [f], svolta [f]
Synonyms for bøye seg
Derived terms of bøye seg
Similar words

 
 

More examples
1.Fordi den kristne kirke helst ville beholde ånden alene, mens naturen burde bøye seg til døden, tok naturen til sist ut sin rett og begynte å rase på egen hånd uten noen som helst forbindelse med den ånd som nå virkelig ble alene, men som skulle ha gjennomtrengt og gjennomlyst også den erotiske opplevelse.
2.Dersom domstolen finner at Jamaa skal sendes ut av landet, vil han selvsagt bøye seg for det.
3.I Samfunnspakten heter det, paradoksalt nok, at den som nekter å bøye seg for folkets felles vilje, vil samfunnet tvinge til det.
4.Aksjonen mot cruisefartøyene i Miami begrunnes med at Norge er en av de tre nasjoner som nekter å bøye seg for den internasjonale hvalfangstkommisjonens vedtak om å forby fortsatt kommersiell hvalfangst fra og med 1986.
5.Avishuset har nektet å bøye seg, mens journalistene i Politiken mener at det er berettiget tvil om saken, og de har, i likhet med typografene, anmodet avisledelsen om å oppheve avskjedigelsen.
6.Begge de to parapsykologiske begavelsene i laboratoriet i St. Louis kunne f.eks. få metallgjenstander til å bøye seg åpenbart ved bare å føre hendene frem og tilbake over dem.
7.Boten ble ilagt fordi TGWUs ledelse nektet å bøye seg for en domstolsavgjørelse som påla forbundsledelsen å avblåse en streik ved bilfabrikken Austin Rover.
8.Britiske lærere vil ikke bøye seg for EFs undervisningsHitlere.
9.DE fleste iakttagere er blitt så innforlivet med dette underliggende motiv at den ellers nøkterne valganalytiker, professor Henry Valen, geråder ut i den største forbauselse over at Høyre kunne finne på å bøye seg for mellompartienes krav om listeforbund.
10.De andre måtte bare bøye seg i sølen.
11.De blir håndhevet med makt, og man må derfor bøye seg for dem.
12.De sverger til kong Magnus Erlingsson, og vil ikke bøye seg for birkebeinerne og" røverpakket til Sverre prest", som svir ned hele gården.
13.Den første som ble gravid fikk ikke lettere arbeide, hun lempa jern til hun nesten ikke kunne bøye seg.
14.Den gang var det Khomeinyregimet som nektet å bøye seg.
15.Den vossing som var noe til kar, skulle klare å stå med fotbladene på lokket av kannen, bøye seg ned og drikke av tuten.
16.Derfor ser man egentlig ikke nedfallsløvet uten å bøye seg og betrakte et enkelt blad, definere den nøttebrune eller bleknetgule farven, det fine nervenettet som holder det utspilt, de små mørke plettene som kanskje er merker efter haglbygen i juli...
17.Dessuten måtte russerne - meget motvillig - bøye seg for krav om inspeksjon av båten og forhør av offiserene.
18.Det ansees i alle fall for sikkert at valget ikke er falt på den farvede borgerrettsforkjemperen Jesse Jackson, som tirsdag anklaget Mondale for å bøye seg for press fra jødiske velgere.
19.Det er bare å bøye seg i støvet av beundring.
20.Det er første gang siden statsminister Poul Schlüter kom til makten i 1982 at den ikkesosialistiske koalisjon nekter å bøye seg for press fra opposisjonen i et sikkerhetspolitisk spørsmål.
21.Det er opp til de berørte parter om de frivillig vil bøye seg for domstolens beslutninger.
22.Det gir ham mulighet til å påpeke at mindretallet nekter å bøye seg for folkeviljen.
23.Det lille Theatre in the Hay nektet å bøye seg for teatermonopolet, og med all verdens krumspring klarte det å holde arbeidet gående inntil patent ble gitt.
24.Det skal godt gjøres å la være å bøye seg ned og brekke av en kvist eller flere og ta med seg hjem.
25.Det vil i så fall ikke skje før Børre Knudsen har nektet å bøye seg for namsrettskjennelse om utkastelse.
26.Dette gikk bra i de fleste distrikter, men i bl.a. Nottinghamshire nektet arbeiderne å bøye seg for et slikt diktat.
27.Efter operasjonen får pasientene sin bevegelighet tilbake og vil kunne bøye seg.
28.En annen sak er imidlertid at en god regjering bør bøye seg for sunn fornuft.
29.En talsmann for det amerikanske utenriksdepartement ville mandag ikke utelukke at USA i siste omgang vil bøye seg for domstolens avgjørelse.
30.Eneste måten å få Monaco til å bøye seg, er at man demonstrerer at det lar seg gjøre å arrangere løp uten dets medvirkning, og at det dermed blir Monaco som blir mest skadelidende hvis man ikke kommer til enighet, blir det påpekt.
Your last searches