Norwegian-Italian translation of bagateller

Translation of the word bagateller from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bagateller in Italian

bagateller
anliggendenoun cose banali [fp], banalità [fp]
Similar words

 
 

More examples
1.Det kan ofte være tilsynelatende bagateller som kan utløse en brann, mener Thoresen.
2.Jeg får kanskje stikke innom og besøke Bonnesen når jeg først er i byen, ler Pål som onsdag stilte med en diger bandasje over øyet - mot Start i Kristiansand sist søndag fikk han et kutt og måtte sy noen sting, men i den store sammenheng er slikt for bagateller å regne.
3.Jeg var svært irritert på grunn av bagateller som hadde samlet seg opp over lengre tid.
4.Kjernen i forslaget om egenmelding er at soldatene skal slippe å gå til lege for bagateller.
5.Aftenpostens intervju med meg efter Nygaardsaken har efterlatt det inntrykk hos advokat Johnny Melnæs at jeg mener denne sak dreiet seg om bagateller.
6.Bagateller blåses opp og de såkalte frontlinjer trekkes opp med stadig tykkere streker.
7.Bagateller som best umulig adgang til fri demokratisk meningsutveksling skal man helst ikke mene for mye om.
8.Den inneholdt riktignok noen feil - blant annet to stavefeil i navnet mitt - men på dette tidspunkt skulle jeg iallfall ikke hefte meg ved bagateller.
9.Det er ikke de store linjer man blir uenige om, men bagateller kan slite og ødelegge mye om man ikke har evnen til å" skvære opp".
10.Det er ikke verdenshistorie dette, men bagateller som livet er så fullt av, og som vi har så lett for å blåse opp og ikke finne noen løsning på.
11.En økonom som har levet både i Iran og Nigeria og studert forholdene på nært hold, sier at korrupsjonen i Iran under sjahen var bagateller i forhold til det som har foregått i Nigeria.
12.Enkelte kan muligens bare ha rapportert bagateller.
13.Et par små steder under konserten følte jeg at noen mindre sterke sanger ble litt uttværet i soulkjør med stadig gjentagelse av blåserriff, men dette blir bagateller i helhetsinntrykket.
14.Fasit, seks timers unødig utsettelse på grunn av bagateller.
15.Han har aldri stukket seg frem, ikke brydd seg om bagateller og alltid forstått kunsten å delegere myndighet og ansvar.
16.Han har sluppet unna krangel med brysomme opposisjonspolitikere om innenrikspolitiske småligheter og bagateller.
17.Heng deg ikke opp i bagateller.
18.Her i landet diskuterer vi sjelden prinsipper og store linjer, ofte detaljer og bagateller.
19.Hvordan det er lett å overdimensjonere bagateller som ryddighet og orden i forhold til det som gjør liv til liv.
20.I ytringsfrihetens efterhvert noe misbrukte navn, opptrer enkelte pressefolk som om de har en gudegitt rett til å bruke et hvilket som helst middel for å få tak i en hvilken som helst opplysning, og presentere den på en hvilken som helst måte som passer dem selv og deres organer - uten hensyn til bagateller som Rikets sikkerhet.
21.Ikke det at Oslofolk kan lære sunnmøringene noenting, det eneste måtte i såfall være den masete Janteloven, men slike bagateller bryr ikke folket fra Vannylven seg noe om.
22.Jeg godter meg på hjemveien, to pils i betaling for en serie bagateller, ikke dårlig.
23.Jeg vil tro det er en fordel at han f.eks. må gå tilbake til Paal Brekke når han synes Vold har transponert denne store modernist for langt ned, at han må tenke om igjen med hensyn til Øverland, fordi 60årenes unge (som Vold) måtte få et spesielt forhold til ham, at forfatterens" sykkeltur gjennom norsk lyrikk" 1980 var for kort, og litt til, men egentlig bagateller.
24.Konserten åpnet med György Ligetis Seks bagateller, et tidlig verk der man fornemmer elementer av nasjonal ungarsk opprinnelse - særlig i melodidannelsen - side om side med mer progressive og fremadrettede klanglige sammenstillinger.
25.Man er jo nødt til å sette seg inn i saker og ting, og rekker ikke å gå omkring og ergre seg over bagateller.
26.Man kan ikke hefte seg med bagateller når havet plutselig den ene dagen gjør fiskeren til raka fant, eller når en familie mister sin forsørger.
27.Mine barn spiser seg mette, de har klær, de går på skoler og de har til og med overskudd som går til livets bagateller, sier hun.
28.Utviklingen er blitt verre i mange aviser, vi ser proporsjonsforstyrrelser som gir seg utslag i at bagateller blir store, og vesentlige ting forsvinner.
29.Vi føler en slags skam overfor avlyttingsapparatene når vi har lyst til å kjefte løs på grunn av bagateller.
30.Bagatellmessig" hærverk blir ikke bagateller i budsjettene.
Your last searches