Norwegian-Italian translation of bakterie

Translation of the word bakterie from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bakterie in Italian

bakterie
biologinoun microbo [m], batterio [m]
Derived terms of bakterie
Similar words

 
 

More examples
1.For eksempel kan man ikke ta arvestoff fra mennesker og putte inn i en bakterie.
2.Det er ellers velkjent fra bakterieforsøk at arvestoff som vanligvis ikke hører hjemme i en bestemt bakterie blir overført og lever videre i denne.
3.Det skulle man tro, men det er gjort eksperimenter der en enkelt bakterie ble utsatt for en voldsom bølge av røntgenstråler.
4.Disse druer, som er angrepet av en bakterie, Botrytis Cinera, skrumper inn til halvråtne rosiner.
5.En revolusjonerende bakterie mot plantesykdom er funnet.
6.Forskerne ved Universitetet i Nuevo Leon i Mexico har oppdaget en bakterie som kan ta knekken på flere plantesykdommer, særlig de som er forårsaket av sopp.
7.Han fortalte om hvepser som opptrer som parasitter overfor de sommerfugler som angriper mais, og om marihøner som settes inn mot bladlus og om en ny bakterie som er dyrket frem og som går løs på potetbillen.
8.Selv om en bakterie synes å være hovedårsak til hitrasyke, er det klart at også miljøfaktorer og" stress" spiller en viktig rolle ved sykdomsutbrudd.
9.Sykdommen skyldes en bakterie som blir spredt av mus og rotter.
10.Vi har ennå ikke videnskapelig belegg for å si at det dreier seg om en bakterie, men har klare indisier på det.
11.Andre forbindelser som virker bakterie#hemmende sammen med fluor, er kobber og zink.
12.Bar Frost85 startet 11. september og oberstløytnant Roger Kristoffersen, ingeniørsjef ved Hålogaland ingeniørbataljon, understreker at utprøving av verneutstyr for ABCkrigføring (atom, bakterie og kjemisk krigføring) absolutt ikke er noe særegent for Bar Frostøvelsene.
13.Chlamydia forårsakes av en bakterie.
14.Clostridium perfringens er en bakterie som kan gi matforgiftning.
15.Den enkleste celle eller bakterie er mer komplisert enn den dyreste datamaskin.
16.Der ble nemlig barna utsatt for en bakterie som moren ikke hadde kunnet bygge opp antistoffer mot.
17.Det faktum at cellene har sitt eget, uavhengige arvestoff, forsterker teorien om at det en gang i urtiden ble inngått et fornuftsekteskap mellom en selvstendig bakterie og deler av det som idag er de menneskelige celler.
18.Det var denne type bakterie som forårsaket matforgiftning i Gardeleiren for noen år siden.
19.En annen gang oppdaget de at han hadde en farlig bakterie i halsen.
20.Fra en barnemumie ble det isolert DNA (arvestoff) som videre ble overført til en bakterie.
21.I tillegg til den totale bakterie konsentrasjon (det såkalte kimtall), er næringsmiddelkontrollen på spesiell utkikk efter tarmbakterier.
22.Jeg strekker meg ikke ned til bakterie eller molekylnivå.
23.Man regner det som nokså sikert at smitten har spredt seg gjennom drikkevannet, men foreløbig er det ikke konstatert hva slags virus eller bakterie det kan dreie seg om.
24.Pasienten er i kapsulen fullstendig isolert fra omverdenen, og" plastboblen" er også utstyrt med spesialfiltre slik at bakterie og virusspredning skal unngås.
25.Skulle noen benytte hydrokortisonsalven feilaktig på f.eks. soppinfeksjoner eller andre bakterie eller virusinfeksjoner på huden, så skjer det ikke noe farlig, påpeker Fyrand.
26.Stafylokokkene er en vanlig bakterie som finnes hos 60 til 80 prosent av befolkningen, og er den mest vanlige årsak til verkefinger.
Your last searches