Norwegian-Italian translation of bannlyse

Translation of the word bannlyse from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bannlyse in Italian

bannlyse
mislikeverb rimproverare, biasimare, disapprovare
  klandreverb rimproverare, sgridare, riprendere
Synonyms for bannlyse
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg har nettopp skrevet under på en lov som vil bannlyse SovjetUnionen for all tid.
2.For hvis det i en by har stått frem folk som har ført folket vekk fra Gud, så skal du" slå innbyggerne i denne by ihjel med sverdets egg ; du skal bannlyse den og alt det som i den er ; også feet der skal du slå med sverdets egg.
3.Han legger til at SovjetUnionen snakker om å bannlyse slike systemer, fordi det allerede har" verdens eneste effektive system".
4.Hittill har Reagan avvist alle sovjetiske utspill om å bannlyse antisatellitt våpen med at en slik avtale ikke lar seg verifisere.
5.To kommuner i Washington, åtte i Oregon og en i California har vedtatt å bannlyse kjernefysiske våpen.
6.Det jeg står for, er nettopp det de hvite vil bannlyse, sier hun.
7.Det forelå ingen avtale om vi ville si oss enige i å bannlyse et system som presidenten setter som en av sine fremste prioriteter, sier Weinberger.
8.Jeg foreslår at man tar opp tanken om å bannlyse skiskøyting for all langrennssport, men at man tar opp skiskøytingen som en egen idrettsgren.
9.Jeg tror dette feltet betyr meget for mange velgere, og forsøk på å bannlyse temaet i valgkampen kan slå tilbake på Arbeiderpartiet.
Your last searches