Norwegian-Italian translation of barndom

Translation of the word barndom from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

barndom in Italian

barndom
barnnoun infanzia [f], fanciullezza [f]
Synonyms for barndom
Similar words

 
 

More examples
1.Barndom".
2.Barndom" er et mesterverk, og fortjente all den oppmerksomhet som ble den til del da den kom ut i Frankrike.
3.Barndom" er skildringen om hvordan foreldre utvikler seg i barns øyne.
4.Barndom" er skrevet i dialogs form og blir for tiden spilt på teatret i Paris, nærmere bestemt på den lille scenen til RenaultBarraultkompaniet på ChampsElysees.
5.Barndom" er skrevet som en indre dialog med henne selv.
6.Heri forteller han fra Fjernsynets barndom - og trekker linjer frem til dagens norske TVvirkelighet.
7.Holberg hadde dessverre en trist barndom.
8.Vedkommende må ha skaffet seg et navn innen en eller annen idrettsgren, og ellers være i besittelse av en åndelig habitus, slik at han kan være til glede for de øvrige troll," står det i en beskrivelse fra klubbens barndom.
9.Waldemar Tut" het fiskebilmannen i min barndom.
10.Den var grusom, svarte den 19 år gamle drapstiltalte gutten da han i Gulating lagmannsrett igår ble bedt om å karakterisere sin barndom og oppvekst.
11.Fiskeoppdrett er en svært interessant virksomhet, og norske forsikringsselskaper har helt fra oppdrettsnæringens barndom vært med på å dekke risikoen.
12.Jeg er glad for å ha skrevet erindringsromanene fra barndom og oppvekst, men det har vært mange veer underveis, sier forfatteren Vidar Sandbeck.
13.Jeg hadde en nokså normal barndom.
14.Jeg har opplevd en pionerånd som jeg ikke har sett maken til siden fjernsynets barndom, sier Per Øivind Heradstveit om FrokostTV.
15.Jeg savnet min mor veldig i min barndom, forklarte den franske kvinnen på et så godt som feilfritt norsk i retten.
16.Jeg tilbragte store deler av min barndom sammen med ham på verkstedet hans, og fulgte med i arbeidet.
17.Med en svært vanskelig barndom og oppvekst konstaterte han at forpliktelsene bare hopet seg opp.
18.Og jeg vet ikke om andre enn Gro Harlem Brundtland som misunner ham jobben ! utbryter" Møllern", som forøvrig selv bl.a. spilte på lag med Willoch, som svarer for Høyre i fjernsynsvalgkampens barndom i Norge.
19.Som mor til to skolebarn deler jeg alle foreldres ønske om å gi sine barn en lykkelig barndom, og jeg håper president Nyerere er enig med meg når jeg ønsker at dette skolehus ikke bare vil gi rom for boklig lærdom, men også lek og moro, sang, dans og latter, og tid til å utvikle egenskaper som hjelpsomhet og vennskap.
20.SÅ du har ikke hatt noen sår og vanskelig barndom som Johanne Luise Heiberg ?
21.Tårevått minnet han sin lykkelige barndom...
22.Vi har opplevd en pionerånd som jeg ikke har sett maken til siden fjernsynets barndom, sier Per Øivind Heradstveit til Aftenposten.
23.87årige Gerhardsen ble presentert som lumbagopasient, men høstet stående applaus efter sitt innlegg om egen barndom og ungdom i Lakkegata, på to rom og kjøkken, i tæringens tid.
24.Allerede i filmens spedeste barndom forsøkte mange seg på fremtidsfantasier og visjoner.
25.Alt fra en ulykkelig barndom til uflaks og dårlig helse skal liksom gjøre det lettere for oss å være ulykkelige.
26.Arbeidet for bedre å sikre trafikkforhold må gjøres fremtidsrettet, og ikke som nå bevege seg i retning av bilens barndom med 15 km fartsgrense og maltraktering av veier som vi i årevis har forsøkt å gi en tidsmessig standard.
27.Begge miljøer skildres godt, mener anmelderen om" Barndom".
28.Burde det ikke skrives bindsterke verk om hans konstruksjon, barndom og oppvekst ?
29.Både stoffmisbruken og selvmordene gir oss et varsel om at et økende antall unge mennesker opplever en oppvekst og en barndom preget av følelsesmessig fattigdom, konkurranse og jag, der de selv til stadighet blir tapere, skriver Sinnets Helse.
30.Cappelen har en romandebutant, Ragnar Løverg, som skriver om barokk barndom på Skøyen i Oslo.
Your last searches