Norwegian-Italian translation of barnslig

Translation of the word barnslig from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

barnslig in Italian

barnslig
oppførendeadjective da bambino, fanciullesco, infantile, ingenuo, innocente
Synonyms for barnslig
Similar words

 
 

More examples
1.Papirklip" og" Susanne himmelblå" er så barnslig inntagende at man bare gir seg over.
2.Det er altfor barnslig og rosenrødt.
3.Ja, jeg er nokså barnslig slik.
4.Når handelsstanden i Drøbak vil slukke sine lys torsdag 22. november, synes jeg det er en barnslig aksjon, sier styreformann Herman Glenne i Frogn everk til Aftenposten.
5.barnslig og unyansert er ikke jeg, sier Wenche Myhre.
6.Vi sikter mot gruppen 1014 år, men jeg skriver ikke i noen spesielt barnslig stil, selv om meningen er at forestillingen skal vises i skolene.
7.5imon Jeg er en barnslig mormor, og har bestandig vært glad i å lese AMagasinet.
8.Avsenderen skal få vite at elevene ved Rud videregåendd på det sterkeste tar avstand fra en slik barnslig måte å hevde seg selv og sin egen kultur på.
9.De blir ikke lenger barnslig fantasi.
10.De får heller synes at jeg er barnslig eller dum.
11.De stemplet vinnerprosjektet som" barnslig borgromantikk" og mente at" her skal sikkert konger og fyrster gravlegges".
12.Den er smidig og grasiøs, stolt og selvstendig, men samtidig barnslig og lekelysten.
13.Det er en sterk figur som på samme tid også har noe barnslig, lett enfoldig over seg.
14.Det er et problem alle oppdragere møter, varierende fra mild barnslig trass til manisk og voldsom motstand mot all ytre regulering av den unges livsførsel.
15.Det synes jeg ville være både dumt og barnslig.
16.Det å være barnslig er i det hele tatt svært negativt.
17.Dommeren som gav ham 23 års fengsel, sa i retten at det var helt åpenbart at Bettaney på mange måter både var barnslig og farlig.
18.Du har sikkert forstått at da mener jeg at det å være" barnslig", er en god egenskap.
19.Er Fredrik Norman klar over at den uttrykksmåten han omtaler som" primitiv, famlende og barnslig", er normaltypen i moderne norsk talemål i uttrykk for eiendomsforhold ?
20.Forestillingen åpner faretruende barnslig med sitater av gutters uttalelser om jenter og vice versa.
21.Hun ble rasende på en barnslig måte som jeg ikke hadde tiltrodd et voksent menneske, uttalte Gegauff jr. ifølge politiforklaringen.
22.Ja, jeg var barnslig stolt da jeg begynte i min første jobb.
23.Jeg er jo en spøkefugl og en barnslig karakter som synes det er moro å drive gjøn med folk og med meg selv.
24.Med denne uttalelsen har sprogkonsulenten dokumentert at han godtar en primitiv, famlende og barnslig uttrykksmåte istedenfor tradisjonell, stringent genitivform.
25.Med innlegget 29. mars har jeg (FEV) dokumentert at jeg" godtar en primitiv, famlende og barnslig uttrykksmåte istedenfor en tradisjonell, stringent genitivform".
26.Paul fant henne barnslig fornøyelig, og uttalte flere ganger at" dumhet fascinerer meg".
27.Styreformann i Frogn elverk, Herman Glenne, har tidligere uttalt at han synes handelsstandens aksjon er barnslig, og at den kommer på feil tidspunkt.
28.Tamhunden er på sett og vis" barnslig" i forhold til ulven.
29.Vi håper at forestillingen hverken blir for barnslig eller voksen, men at både barn, ungdom og eldre har lyst til å se den.
30.Vi kjenner gleden som nesten er barnslig i sin ekthet - og vi er plutselig kommet til landsbyen Tuntage der vi spør efter Sanne, og kommer omsider til gårds.
Your last searches