Norwegian-Italian translation of bebreide

Translation of the word bebreide from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bebreide in Italian

bebreide
generellverb rimproverare, riprendere
  skyldverb rimproverare
  bannlyseverb rimproverare, sgridare, riprendere
  kritisereverb condannare, censurare, disapprovare
Synonyms for bebreide
Derived terms of bebreide
More examples
1.Vi ser gjerne at det raskest mulig blir foretatt en foreløbig vurdering av hendelsen slik at det ikke tar urimelig lang tid å få fastslått om det er grunnlag for å bebreide vedkommende flyveleder eller ikke.
2.At Breland, vanligvis meget avbalansert og stø, var preget av stundens alvor, kan man ikke bebreide ham.
3.Audunson bør ikke bebreide meg at jeg forsvarer et slikt skolemiljø !
4.Berge understreket at han mente Oslo hadde behov for en slik støtte og ville ikke bebreide Regjeringen for at den innså dette.
5.Det er betegnende at Japan har unnlatt å bebreide noen av partene for angrepet på det saudiarabiske tankskipet.
6.Det er da heller ingen grunn til å bebreide Andreas Aarflot og andre som har tilsynsansvar i Kirken at de søker å påse at gjeldende bestemmelser for virksomheten, kirkens lover, statutter og formålsparagraf, om vi så skal si, blir fulgt.
7.Det er iallefall ganske drøyt å bebreide administrasjonen når de nå legger frem alternative utbyggingsmåter.
8.Det er intet å bebreide Fred. Olsen og hans medarbeidere at de er kommet frem til en avtale med Norcem og Asea som også disse er tilfreds med.
9.Det er klart at Fremskrittspartiets Jarl Eik vil gjenta sitt forslag fra sosialutvalget om at denne siste sak skal henlegges og at bystyret skal uttale at det intet er å bebreide rådmannssekretæren i forbindelse med hans uttalelser til pressen om Sosialsentralskandalen.
10.Det er politikerne å bebreide.
11.Det skal ingen bebreide henne.
12.Efter min oppfatning tyder det ikke på intelligens å bebreide historieskriverne at de har omtalt Jesus som en mann (eller å bebreide Gud at Jesus ikke var pike).
13.FJERNSYNET og NRK er lite å bebreide regjeringsutspørringen i Studio A. Og vi tar til efterretning at NRKFjernsynet har planlagt et tilsvarende program med opposisjonen i løpet av januar.
14.FORSVARSMINISTER Wörner kan ikke bebreide andre enn seg selv for at hans troverdighet i forbindelse med avskjedigelsen av general Kiessling er falt til et lavmål.
15.For i dette kan man egentlig ikke bebreide foreldrene.
16.For å komme i ansvar må man altså kunne bebreide dyrets eier eller innehaver på en eller annen måte for at dyret voldte skade, f.eks. fordi eieren ikke passet på dyret på en forsvarlig måte.
17.Hans sterke ambisjoner i stillings medfør finner vi ingen grunn til å bebreide ham.
18.Holberg har intet å bebreide seg og eftertiden intet å bebreide ham i så måte.
19.Hvis det ikke er Bjørg Viks mening å bebreide Gud selv, eller å hevde at løgn er tillatt for kvinnesakens skyld, må forfatterens mening være at det ikke eksisterer noen historisk virkelighet, og at derfor de som skriver historie eller religionshistorie fritt kan velge hva som skal ha hendt.
20.I en slik stund monner det lite å bebreide makthaverne i de nødstilte land for manglende dugelighet.
21.Ingen skal bebreide kvinnen i den situasjon hun var i.
22.Jeg vil ikke bebreide f.eks. stortingsrepresentanter om de gjør det.
23.Man må ikke latterliggjøre eller bebreide en annen for hans følelser.
24.Men all den tid Norge opprettholder et rigorøst eksportforbud når det gjelder skrapjern, er det vanskelig for oss å bebreide svenskene at de innfører eksportforbud for annet avfall.
25.Men enda alvorligere er det om generasjonene efter oss skal bebreide oss for at vi holdt evaneliet tilbake.
26.Men når alt kommer til alt, må man nok bebreide biblioteket selv for dårlig markedsføring av tilbud.
27.Millioner av østtyskere vil bebreide sine makthavere at de igjen har fulgt ordren fra Moskva.
28.Når det gjelder B7stolene, kan imidlertid ingen bebreide NSB at man ikke har innhentet ekspertisens hjelp.
29.Og skuddet var så bra at jeg egentlig ikke kan bebreide meg for å la ballen passere.
30.Skattedirektør Ovesen presiserer i denne forbindelse at finansmeglerne intet er å bebreide.
Similar words

 
 

bebreide as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) bebreidebebreidendebebreidet
Indikative
1. Present
jegbebreider
dubebreider
hanbebreider
vibebreider
derebebreider
debebreider
8. Perfect
jeghar bebreidet
duhar bebreidet
hanhar bebreidet
vihar bebreidet
derehar bebreidet
dehar bebreidet
2. Imperfect
jegbebreidet
dubebreidet
hanbebreidet
vibebreidet
derebebreidet
debebreidet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde bebreidet
duhadde bebreidet
hanhadde bebreidet
vihadde bebreidet
derehadde bebreidet
dehadde bebreidet
4a. Future
jegvil/skal bebreide
duvil/skal bebreide
hanvil/skal bebreide
vivil/skal bebreide
derevil/skal bebreide
devil/skal bebreide
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha bebreidet
duvil/skal ha bebreidet
hanvil/skal ha bebreidet
vivil/skal ha bebreidet
derevil/skal ha bebreidet
devil/skal ha bebreidet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle bebreide
duville/skulle bebreide
hanville/skulle bebreide
viville/skulle bebreide
dereville/skulle bebreide
deville/skulle bebreide
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha bebreidet
duville/skulle ha bebreidet
hanville/skulle ha bebreidet
viville/skulle ha bebreidet
dereville/skulle ha bebreidet
deville/skulle ha bebreidet
Imperative
Affirmative
dubebreid
viLa oss bebreide
derebebreid
Negative
duikke bebreid! (bebreid ikke)
dereikke bebreid! (bebreid ikke)
Your last searches