Norwegian-Italian translation of bedyre

Translation of the word bedyre from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bedyre in Italian

bedyre
generellverb asseverare [formal], asserire
  svarverb affermare, dichiarare
  forsikreverb affermare, asserire, dichiarare, sostenere
Synonyms for bedyre
More examples
1.Efter en fire timer lang samtale med Jaruzelski valgte den greske statsminister i stedet i entusiastiske vendinger å bedyre sin fulle tillit til generalens politiske strategi, som i følge Papandreou sikter mot normalisering i form av" selvbestemmelse på arbeidsplassene" og større myndighet til det polske parlament.
2.Enten det har dreiet seg om lønns, finans, arbeids eller industripolitikken, har kommunistpartiet hamret løs med kritikk av Mitterrandregjeringens utspill - for så i neste minutt å bedyre sin solidaritet med koalisjonen.
3.Han unnlot ikke å klaske seg på brystet (omtrent der hvor slipset med Hawaiijentene var) for å bedyre at hans hjerte banket for gamle Norge.
4.Kommunistpartiet har hamret løs på Mitterrandregjeringens utspill, for så å bedyre sin solidaritet med koalisjonen.
5.Den 27 år gamle reklamemannen fra Oslo fortsatte å bedyre sin uskyld da avhørene av ham fortsatte i kokainsaken i lagmannsretten i Oslo onsdag.
6.IKKE før har Arbeiderpartiet fått sin ungdomsavdeling - i enighetens navn - til å bedyre sin støtte til Norges NATOmedlemskap, så går årsmøtet i Troms Arbeiderparti ut med en resolusjon hvor man krever ensidig norsk erklæring om atomvåpenfri sone.
7.Men dersom det blir henstilt til katteeieren å få dyret sterilisert hos veterinær, da kan eieren bedyre sin lovlydighet ved å henvise til forbudet i dyrevernloven !
8.Mens herr og fru Joffo fortsatte å bedyre sin uskyld, fortsatte letingen efter tyvegodset, og tidligere denne måned kunne politiet holde en temmelig spesiell utstilling i sitt hovedkvarter, som ironisk nok ligger på Quai des Orfevres Gullsmedkaien - ved NotreDame.
9.Nå vil selvfølgelig Benkow bedyre at de ikke har makten alene, men dette er argumenter som ikke holder.
Similar words

 
 

bedyre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) bedyrebedyrendebedyret
Indikative
1. Present
jegbedyrer
dubedyrer
hanbedyrer
vibedyrer
derebedyrer
debedyrer
8. Perfect
jeghar bedyret
duhar bedyret
hanhar bedyret
vihar bedyret
derehar bedyret
dehar bedyret
2. Imperfect
jegbedyret
dubedyret
hanbedyret
vibedyret
derebedyret
debedyret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde bedyret
duhadde bedyret
hanhadde bedyret
vihadde bedyret
derehadde bedyret
dehadde bedyret
4a. Future
jegvil/skal bedyre
duvil/skal bedyre
hanvil/skal bedyre
vivil/skal bedyre
derevil/skal bedyre
devil/skal bedyre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha bedyret
duvil/skal ha bedyret
hanvil/skal ha bedyret
vivil/skal ha bedyret
derevil/skal ha bedyret
devil/skal ha bedyret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle bedyre
duville/skulle bedyre
hanville/skulle bedyre
viville/skulle bedyre
dereville/skulle bedyre
deville/skulle bedyre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha bedyret
duville/skulle ha bedyret
hanville/skulle ha bedyret
viville/skulle ha bedyret
dereville/skulle ha bedyret
deville/skulle ha bedyret
Imperative
Affirmative
dubedyr
viLa oss bedyre
derebedyr
Negative
duikke bedyr! (bedyr ikke)
dereikke bedyr! (bedyr ikke)
Your last searches