Norwegian-Italian translation of befale

Translation of the word befale from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

befale in Italian

befale
militærskverb ordinare, comandare
Synonyms for befale
Derived terms of befale
More examples
1.Oppholdet der lærte meg at det kreves mer menneskekunnskap av en trener enn at han kan befale" løp" og" skyt".
2.Der var det jo en del som skulle befale, da liksom.
3.Dessuten kan han befale offeret til å glemme at han er hypnotisert !
4.Prøver noen å befale ham til å gjøre noe, så blir han furten og motvillig.
Similar words

 
 

befale as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) befalebefalendebefalt
Indikative
1. Present
jegbefaler
dubefaler
hanbefaler
vibefaler
derebefaler
debefaler
8. Perfect
jeghar befalt
duhar befalt
hanhar befalt
vihar befalt
derehar befalt
dehar befalt
2. Imperfect
jegbefalte
dubefalte
hanbefalte
vibefalte
derebefalte
debefalte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde befalt
duhadde befalt
hanhadde befalt
vihadde befalt
derehadde befalt
dehadde befalt
4a. Future
jegvil/skal befale
duvil/skal befale
hanvil/skal befale
vivil/skal befale
derevil/skal befale
devil/skal befale
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha befalt
duvil/skal ha befalt
hanvil/skal ha befalt
vivil/skal ha befalt
derevil/skal ha befalt
devil/skal ha befalt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle befale
duville/skulle befale
hanville/skulle befale
viville/skulle befale
dereville/skulle befale
deville/skulle befale
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha befalt
duville/skulle ha befalt
hanville/skulle ha befalt
viville/skulle ha befalt
dereville/skulle ha befalt
deville/skulle ha befalt
Imperative
Affirmative
dubefal
viLa oss befale
derebefal
Negative
duikke befal! (befal ikke)
dereikke befal! (befal ikke)
Your last searches