Norwegian-Italian translation of befare

Translation of the word befare from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

befare in Italian

befare
nautiskverb navigare su, navigare [formal], traversare, attraversare, percorrere
Synonyms for befare
Similar words

 
 

More examples
1.Det er reist spørsmål ved hensikten med å befare ett av vassdragene som er behandlet i Miljøverndepartementets Samlet Plan for vassdrag nå, og det er sterke reaksjoner på at utbyggingstilhengerne har fått mye mer tid med statsrådene enn motstanderne av utbygging.
2.Vi valgte derfor å innstille arbeidet inntil eksperter fra Oldsaksamlingen kunne befare området.
3.Amerikanerene fikk bare tillatelse til å befare området, uttaler utenriksdepartementet.
4.De kom i et følge på 35 personer for å befare aldershjemmet, men de var mest interessert i maten de selv skulle få.
5.Som formann i kystlaget VIKEN, er han travelt opptatt med å befare historiske verdier som ennå finnes langs kysten vår.
Your last searches