Norwegian-Italian translation of befolke

Translation of the word befolke from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

befolke in Italian

befolke
generellverb popolare
Synonyms for befolke
Derived terms of befolke
More examples
1.Et Tbanetog som ellers på dagen er halvtomt, blir så fullt at passasjerene kunne befolke et middels norsk fiskevær.
2.Hvor mange innvandrere mener partiet Høyre bør få befolke landet vårt ?
3.Og mennesker som er villige til å befolke våre byer og daler, våre skoler og bedrifter, villige til å arbeide for våre gamle og - ikke minst, villige til å føde barn.
4.Vel, UNEP er ikke alene om å befolke alle disse kontorene.
5.Vi kommer neppe heller til å befolke generalforsamlingene.
6.Vi kunne være med på å" befolke" disse triste strøkene, og vi er til og med villige til å betale den husleie bedriftene tidligere har betalt.
7.Den utstillingen som vi nå kan studere gir et tverrsnitt av funnene og gjør det mulig for oss så å si å befolke byen og følge innbyggerne i arbeid og fest.
8.Det gjelder for eksempel det omstridte flytteprogrammet som tar sikte på å befolke forholdsvis fruktbare områder i sydvest med tørkerammede fra de nordlige provinsene.
9.Det samme gjelder påstanden" at falashaene blir brukt til å befolke Vestbredden".
10.En rekke andre motforestillinger knytter seg også til planen om å befolke områder i syd og sydvest med tørkeflyktninger nordfra, selv om den saklige begrunnelsen for planen er alment anerkjent.
11.Men en vel så viktig faktor for det fremtidige sovjetiske samfunns utvikling er de mennesker som skal befolke det.
12.Skogstraktene rundt Oslo står i fare for å bli avfolket om ikke byens myndigheter nå treffer tiltak for å befolke de gamle, fraflyttede boplassene.
Similar words

 
 

befolke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) befolkebefolkendebefolket
Indikative
1. Present
jegbefolker
dubefolker
hanbefolker
vibefolker
derebefolker
debefolker
8. Perfect
jeghar befolket
duhar befolket
hanhar befolket
vihar befolket
derehar befolket
dehar befolket
2. Imperfect
jegbefolket
dubefolket
hanbefolket
vibefolket
derebefolket
debefolket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde befolket
duhadde befolket
hanhadde befolket
vihadde befolket
derehadde befolket
dehadde befolket
4a. Future
jegvil/skal befolke
duvil/skal befolke
hanvil/skal befolke
vivil/skal befolke
derevil/skal befolke
devil/skal befolke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha befolket
duvil/skal ha befolket
hanvil/skal ha befolket
vivil/skal ha befolket
derevil/skal ha befolket
devil/skal ha befolket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle befolke
duville/skulle befolke
hanville/skulle befolke
viville/skulle befolke
dereville/skulle befolke
deville/skulle befolke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha befolket
duville/skulle ha befolket
hanville/skulle ha befolket
viville/skulle ha befolket
dereville/skulle ha befolket
deville/skulle ha befolket
Imperative
Affirmative
dubefolk
viLa oss befolke
derebefolk
Negative
duikke befolk! (befolk ikke)
dereikke befolk! (befolk ikke)
Your last searches