Norwegian-Italian translation of befordre

Translation of the word befordre from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

befordre in Italian

befordre
rangverb elevare, promuovere
  vennskapverb incoraggiare
  sysselsettingverb promuovere
  folkverb condurre, trasportare
Anagrams of befordre
Similar words

 
 

More examples
1.Vi ville selvsagt aldri falle på den tanke, og vi ville aldri hevde at noen ansvarlige partier eller politikere i det norske samfunn har ønske om å tilrettelegge en skolepolitikk som kan befordre fremveksten av et nytt Auschwitz, sa Steen.
2.70008000 tilhengere ventes innover fra Østfold - fra Stavanger blir det satt opp fire ekstrafly og en rekke busser for å befordre Vikinger i østerled.
3.Aftenpostens nettopp ankomne medarbeider, efter en lang dags reise fra Europa, ble av resepsjonsbetjeningen høfligst henvist til å benytte en av byens tre taxier i tjeneste for å la seg befordre til Murphys Steakhouse.
4.De lokale transportselskaper har anskaffet et stort antall busser for å befordre folk til de forskjellige arenaene for en billig penge.
5.Der sa jeg nemlig om mine politiske motstandere at jeg aldri ville" falle på den tanke" og at jeg" aldri (ville) hevde at noen ansvarlige partier eller politikere i det norske samfunn har noe ønske om å tilrettelegge en skolepolitikk som kan befordre framveksten av et nytt Auschwitz".
6.En rekke andre gjester lot seg befordre med båter fra og tilbake til Stavanger.
7.Femti år senere er det vel knapt noen her i landet som ikke har hørt om Widerøes Flyveselskap, som idag flyr kysten på langs fra Bergen til Kirkenes med sine grønn og hvitmalte fly, og som i løpet av inneværende år trolig kommer til å befordre i overkant av 600 000 passasjerer.
8.Han går derfor inn for at det bygges paviljonger som senere kan tas ned, og at man også overveier å befordre elever til skoler utenfor bydelen i denne perioden.
9.Hvor mye det koster Postverket å befordre de to tomme konvoluttene er en annen sak.
10.Men det er et åpent spørsmål om den tjenesten vil befordre den debatt det demokratiske parti må føre for å finne tilbake igjen til sine velgere.
11.New York Express Bussen skal, ifølge Bye, på under 50 minutter kunne befordre deg fra Fornebu til Gardermoen eller omvendt non stop.
12.Omtrent samtidig var en gondoltaubane - som i 100 meters høyde skal befordre publikum fra Mississippis vestbredd og over til utstillingsområdet ved elvens østbredd - klar til prøvekjøring.
13.Rørene som skal befordre vannet har så store dimensjoner at de ikke vil få problemer med å svelge unna langt større mengder enn det som det foreløbig er lagt opp til.
14.Vannlinjen vil påvirke og befordre trafikkstrømmene mot og gjennom Oslo sentrum syd på følgende vis : eller sentrum vest og nordvest vil ta av ved Grønlia og føres utenom sentrum.
15.Det dreier seg om en trådløs radiolinje som skal befordre toveis samtale mellom reporteren ved rettslokalet og selve avviklingsstudio, hvor sendingen formidles til publikum.
16.Det kan oppstå konflikt mellom våre syn på hva som gavner alliansen i snever forstand og hva som vil befordre den internasjonale utvikling vi ønsker.
17.Kari Johansen, som har gitt polakken husly om natten, finner det helt uforståelig at helsemyndighetene har beordret tvangsinnleggelse av et menneske som de selv ikke finner det bryet verdt å befordre 200 meter fra demonstrasjonsstedet til hennes leilighet i Bygdøy alle.
18.Mens vi altså sitter bekvemt og varmt og lar oss befordre av hr. Bangsund som har meget pent å si om sin trikk samt om Trondheim i sin alminnelighet.
19.Partnair forventer å befordre 15 000 passasjerer på ruten det første året, men regner likevel ikke med mer enn 5060 prosent belegg, mens man må opp i 75 prosent for å gå i økonomisk balanse.
20.Samtidig mener han at store forandringer er påkrevet for å sikre at kringkasting blir benyttet langt mer effektivt for å befordre utdannelse enn tilfellet er i dag.
21.Selv om forsvarsminister Heseltine i sin åpningstale fremholdt at flyplassen utenfor Port Stanley var bygget for å befordre den økonomiske og sosiale utvikling av øygruppen, er det ingen tvil om at det var de forsvarsmessige overlegninger som fikk britene til å satse milliardbeløp på den nye flyplassen.
22.Så dukket stedets lensmannsbetjent opp hos mannen, som i tillegg til å befordre passasjerer i Oslotrafikken også driver med sau i Kirkenær.
Your last searches