Norwegian-Italian translation of begripe

Translation of the word begripe from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

begripe in Italian

begripe
forståverb capire il senso di, trovare un senso in, capire, afferrare, arrivare a capire
  betydelseverb capire, comprendere, afferrare, percepire, intendere
Synonyms for begripe
Derived terms of begripe
More examples
1.Ærlig talt", sier jeg opphisset til ungeflokken vår," dere må da begripe at P12 er en trykkfeil for P2, og P3 har på min radio ingen megaherz.
2.Alle må da begripe hvorfor.
3.Ja,jeg kan heller ikke begripe at noen skulle ønske å sky te Margrethe, sa han tungt.
4.Jeg har aldri kunnet begripe hvorfor de er imot oss.
5.Jeg kan ikke begripe at noen kan si noe slikt.
6.Jeg tror simpelthen at om jeg bodde femti år i Norge, ville jeg aldri begripe dette besynderlige fenomen som heter norske skjenkerettighetsbestemmelser.
7.Skuespillet er vanskelig å begripe og kanskje nettopp derfor en utfordring.
8.At mange kommer til konfirmasjonsforberedelsene uten å begripe hva de skal med religion.
9.At slikt stoff engasjerer, trenger man ingen universitetseksamen for å begripe.
10.Bare det faktum at det er måket, burde da få folk til å begripe at dette er en privat parkeringsplass.
11.Biblioteksjef Fløgstad sa at han ikke kunne begripe hvordan så få bøker kunne lånes ut så mange ganger.
12.DETTE siste har man vanskelig for å begripe på Trygve Bulls politiske fløy, til tross for all erfaring.
13.Da jeg satte punktum, var jeg helt sikker på at dette her var en fantastisk bok, og det kan jeg rolig si, for den ligger langt over mitt nivå - jeg kan egentlig ikke begripe at det er meg.
14.De ansvarlige partier og politikere later til enten ikke å begripe dette, eller å kapitulere overfor den slagordpregede måte å markedsføre meninger.
15.De norske guttene synes selv de går fort, og kan ikke begripe at de havner så langt bak i køen på ærbødig avstand til toppen.
16.De så først helt vantro ut, kunne liksom ikke begripe innholdet, men så spratt hun opp og føk om halsen på ham.
17.Den er først og fremst et forsøk på å forstå en motstander, begripe forutsetningene for sionismen og vinne innsikt i de krefter som har skapt Israel.
18.Den store maestro hadde bare tenkt å bruke noen minutter på å lytte til 13åringen - som ikke var det minste nervøs, fordi hun ikke kunne begripe hva von Karajan ville med henne, så ung som hun var.
19.Denne sammenhengen er så enkel og lett å fatte at en amerikansk ledelse som selv er ekspert på forenklinger, trolig burde begripe den.
20.Det er først når vi får en skildring av hva ødeleggelsesmaskineriet betyr for ett enkelt sakesløst, ganske vanlig menneske, at vi begynner å begripe noe.
21.Det er ikke nødvendig å snakke med flere enn fire ganske alminnelige amerikanske velgere for å begripe at hans idealistiske appell faller i god jord.
22.Det er så enkelt at selv en reklamedirektør burde begripe det.
23.Det innebærer en erkjennelse av at psykiske forstyrrelser er til å forstå og begripe, samtidig som denne begripelse krever ro og tid og trygghet for alle impliserte.
24.Det krever at man kan begripe grunnleggende begreper og prinsipper og å kunne bruke dem, samle og bearbeide kliniske og forskningsmessige data systematisk og kritisk.
25.Det som skjer når vannet fryser til is, er at frie svevende molekyler i uorden ordner seg i bestemte mønstre og blir til en komplisert, forunderlig orden som ikke er til å begripe...
26.Du må da begripe at det ikke er dere som skal skrive dette - det er vi som skal skrive det !
27.En annen sak ville være om folk brukte mindre til livsfornødenheter av egen, selvbestemt vilje, men såvidt vi kan begripe i denne sammenheng dreier det seg ikke om det.
28.Fra et nullpunkt ser vi menn og kvinner famle seg mot hverandre uten å begripe et ord av hverandres sprog.
29.Fuglesang forklarer på en måte som hver av oss skulle kunne begripe hvor stort det økonomiske offer er, eller rettere hvor lite det er, sammenlignet med hva vi ellers bruker penger til.
30.Haakon Lie skriver i sin siste bok at han ikke kan begripe hvordan en trenet jurist, en folkerettsekspert kan ha funnet på slike ord, og antyder at andre enn Evensen har stått for manuskriptet.
Similar words

 
 

begripe as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) begripebegripendebegrepet
Indikative
1. Present
jegbegriper
dubegriper
hanbegriper
vibegriper
derebegriper
debegriper
8. Perfect
jeghar begrepet
duhar begrepet
hanhar begrepet
vihar begrepet
derehar begrepet
dehar begrepet
2. Imperfect
jegbegrep
dubegrep
hanbegrep
vibegrep
derebegrep
debegrep
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde begrepet
duhadde begrepet
hanhadde begrepet
vihadde begrepet
derehadde begrepet
dehadde begrepet
4a. Future
jegvil/skal begripe
duvil/skal begripe
hanvil/skal begripe
vivil/skal begripe
derevil/skal begripe
devil/skal begripe
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha begrepet
duvil/skal ha begrepet
hanvil/skal ha begrepet
vivil/skal ha begrepet
derevil/skal ha begrepet
devil/skal ha begrepet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle begripe
duville/skulle begripe
hanville/skulle begripe
viville/skulle begripe
dereville/skulle begripe
deville/skulle begripe
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha begrepet
duville/skulle ha begrepet
hanville/skulle ha begrepet
viville/skulle ha begrepet
dereville/skulle ha begrepet
deville/skulle ha begrepet
Imperative
Affirmative
dubegrip
viLa oss begripe
derebegrip
Negative
duikke begrip! (begrip ikke)
dereikke begrip! (begrip ikke)
Your last searches