Norwegian-Italian translation of behage

Translation of the word behage from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

behage in Italian

behage
tilfredsstillendeverb piacere, essere gradito, garbare
  matverb aggradare, fare bene a
  gledeverb compiacere, accontentare, piacere a
Synonyms for behage
Derived terms of behage
More examples
1.Akbar Hashemi Rafsanjani sa på den ukentlige fredagsbønnen i Teheran at" den islamske republikk aldri har forsøkt å behage USA, og kommer slett ikke til å utlevere kaprerne".
2.Denne vaskekummen er først og fremst beregnet til klesvask i vaskerommet, hvis man har det på hytta, eller til en smule kroppsvask, hvis det skulle behage.
3.Han mener også at en kunstner bør unngå dekorative effekter, man maler ikke først og fremst for å behage, hevder han.
4.Igår skrev avisens Oslokorrespondent, Michail Kostikov, at Stray" i sin bestrebelse på å behage sine venner på den annen siden av havet, denne gangen tok for hardt i.
5.Ikke for å behage publikum, men for å behage pengesterke amerikanske TVselskaper.
6.Londonfarerne får iår limousinetransport mellom flyplass og hotell - en forbedring av servicen som ser ut til å behage de reisende.
7.Øret lar seg lettere behage enn øyet.
8.Noe må de jo ha gjort..., mumlet man med lav stemme for på den måten å behage de uutgrunnelige guder.
9.Den virkelighet vitenskapen konstruerte, hvor mennesket for å behage seg også satte seg selv utenfor, smuldret bort.
10.På Roxa - en isolert øy i Bijagosøygruppen utenfor Guinea Bissau i VestAfrika - er menn til for å behage kvinnen.
Similar words

 
 

behage as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) behagebehagendebehaget
Indikative
1. Present
jegbehager
dubehager
hanbehager
vibehager
derebehager
debehager
8. Perfect
jeghar behaget
duhar behaget
hanhar behaget
vihar behaget
derehar behaget
dehar behaget
2. Imperfect
jegbehaget
dubehaget
hanbehaget
vibehaget
derebehaget
debehaget
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde behaget
duhadde behaget
hanhadde behaget
vihadde behaget
derehadde behaget
dehadde behaget
4a. Future
jegvil/skal behage
duvil/skal behage
hanvil/skal behage
vivil/skal behage
derevil/skal behage
devil/skal behage
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha behaget
duvil/skal ha behaget
hanvil/skal ha behaget
vivil/skal ha behaget
derevil/skal ha behaget
devil/skal ha behaget
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle behage
duville/skulle behage
hanville/skulle behage
viville/skulle behage
dereville/skulle behage
deville/skulle behage
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha behaget
duville/skulle ha behaget
hanville/skulle ha behaget
viville/skulle ha behaget
dereville/skulle ha behaget
deville/skulle ha behaget
Imperative
Affirmative
dubehag
viLa oss behage
derebehag
Negative
duikke behag! (behag ikke)
dereikke behag! (behag ikke)
Your last searches