Norwegian-Italian translation of beholde

Translation of the word beholde from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

beholde in Italian

beholde
eiendomverb mantenere, conservare
  sysselsettingverb tenere, continuare a tenere a servizio
  situasjonverb conservare, preservare
  matverb mandare giù, ritenere, trattenere
Synonyms for beholde
Derived terms of beholde
More examples
1.Fordi den kristne kirke helst ville beholde ånden alene, mens naturen burde bøye seg til døden, tok naturen til sist ut sin rett og begynte å rase på egen hånd uten noen som helst forbindelse med den ånd som nå virkelig ble alene, men som skulle ha gjennomtrengt og gjennomlyst også den erotiske opplevelse.
2.Fordi vi er glade i skolen og vil beholde den", beretter elverådsformannen ved Riis videregående skole.
3.Idag vil de fleste alderspensjonister som har tjent opp fulle rettigheter i Statens Pensjonskasse eller kommunal tjenestepensjonsordning, beholde mer enn 90 prosent av sin disponible inntekt ved pensjonering.
4.Ingen av fraksjonene i åpningstidutvalget ønsket å heholde den, og da vi sendte forslaget til ny lov ut på høring, var det ingen av høringsinstansene som tok til orde for å beholde den gamle loven".
5.Martin" har gjort det klart at han er villig til å stille alt materialet til disposisjon for forskere og andre interesserte så snart Staten kan bekrefte at han får beholde eiendomsretten.
6.Tom" innser verdien i å beholde arkivet samlet for forskere og andre.
7.Upper Cuts" består av en rekke sketsjer, inspirert av hennes observasjoner av klovnen ; klovnen som slåss med seg selv, på kant med verden, klusser til livet sitt, men allikevel greier å beholde en lattervekkende verdighet og ikke lar seg knekke !
8.(New York Times) Det foregår nå et kappløp mellom dem som forsøker å gjøre havene" gjennomsiktige" og dem som ønsker å beholde dem" ugjennomsiktige".
9.Argumentet for å beholde amatørreglene har jo hittil vært at de var nødvendige for å kunne få være med i OL.
10.Avlastningen er ofte det som gjør det mulig for foreldrene å beholde barnet hjemme.
11.Beholde en ren samvittighet.
12.Beregningene viser klart at leie er det rimeligste alternativet hvis man ikke ønsker å beholde en videomaskin til ca. 7000 kroner lenger enn vel to år, innrømmer Magndal.
13.De stakkars få ordene jeg kan, må jeg få beholde i fred !
14.Derefter at du viser stabilitet, og forsøker å beholde en jobb lengst mulig, sier formidler Else Margrethe Jacobsen.
15.Det er bred politisk enighet om å forsøke og beholde bedriften i Askim, tilføyer Ekman.
16.Det er fremdeles stor interesse blant arbeidere og bedriftsledelse for å beholde skolen.
17.Det er ikke vanskelig å beholde begeistringen i et show hvor hovedrollen er skrevet spesielt for deg.
18.Det er meget skuffende at de folkevalgte i Oslo ikke synes villige til å slåss for å beholde Oslo sjømannsskole.
19.Det er min kone som bruker den, og nå som hun ikke lenger jobber, er det ikke noen grunn til å beholde den.
20.Det er mulig jeg hadde orket mer helt til slutt om det ikke hadde vært for at jeg slett ikke klarte å beholde mat underveis, kan Unni avsløre.
21.Det er nok dessverre umulig å beholde" Justisen", sier arkitekt Bjarne Howlid i Statens bygge og eiendomsdirektorat.
22.Det er så godt miljø på Ris, vi ønsker å beholde skolen, sa Birgitte Wyller Berntsen, elev i annet trinn på skolen.
23.Det er veldig uvanlig at man kan klare å beholde kontrollen efter at man legger ut aksjer til offentlig tegning, fortsetter han.
24.Det er vesentlig at Høyre i regjeringsposisjon greier å beholde initiativet, at partiet ikke mister dristigheten og spensten, men tvert om greier å lade opp det politiske batteri, sa Steenstrup.
25.Det er viktig for barna å få beholde sitt sprog og sin kultur, påpeker Ristin Nilsen.
26.Det gjør det ikke, og vi kommer til å beholde aksjemajoriteten, sier Araskog.
27.Det kan godt hende at både KKL og utleiebyråene ikke har vært flinke nok til å følge med i den nye utviklingen, men dersom politikerne bestemmer seg for å beholde ordningen fra 1913 med kommunal styring av det levende bilde, vil vi iallfall kunne by Orkla Industrier og hvem det ellers måtte være et kinosystem som har forsøkt å sikre kvaliteten.
28.Det vil beholde sin posisjon til langt ut i neste tiår.
29.Dette diskuteres, og det synes helt klart at en Arbeiderpartiregjering ikke vil beholde dagens system.
30.Eiendomsutvikling har vokst raskere enn planlagt, og vi er i dag ikke sikre på om eller hvordan vi skal kunne beholde vår eierandel på ca. 20 prosent av selskapet, sier adm. direktør Klas Holmberg i det svenske eiendomsselskapet SVEA, som er en av de store aksjonærene i det norske selskapet.
Similar words

 
 

beholde as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) beholdebeholdendebeholdt
Indikative
1. Present
jegbeholder
dubeholder
hanbeholder
vibeholder
derebeholder
debeholder
8. Perfect
jeghar beholdt
duhar beholdt
hanhar beholdt
vihar beholdt
derehar beholdt
dehar beholdt
2. Imperfect
jegbeholdt
dubeholdt
hanbeholdt
vibeholdt
derebeholdt
debeholdt
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde beholdt
duhadde beholdt
hanhadde beholdt
vihadde beholdt
derehadde beholdt
dehadde beholdt
4a. Future
jegvil/skal beholde
duvil/skal beholde
hanvil/skal beholde
vivil/skal beholde
derevil/skal beholde
devil/skal beholde
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha beholdt
duvil/skal ha beholdt
hanvil/skal ha beholdt
vivil/skal ha beholdt
derevil/skal ha beholdt
devil/skal ha beholdt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle beholde
duville/skulle beholde
hanville/skulle beholde
viville/skulle beholde
dereville/skulle beholde
deville/skulle beholde
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha beholdt
duville/skulle ha beholdt
hanville/skulle ha beholdt
viville/skulle ha beholdt
dereville/skulle ha beholdt
deville/skulle ha beholdt
Imperative
Affirmative
dubehold
viLa oss beholde
derebehold
Negative
duikke behold! (behold ikke)
dereikke behold! (behold ikke)
Your last searches