Norwegian-Italian translation of beklage

Translation of the word beklage from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

beklage in Italian

beklage
kjenslerverb dispiacere, spiacere, dolersi di, commiserare, compiangere, partecipare al dolore
Synonyms for beklage
Derived terms of beklage
More examples
1.Det jeg vil beklage, er at det har vært skrevet i norsk presse at de østtyske myndighetene ikke vil godkjenne meg som far til barnet.
2.Man kan beklage at striden ble så tilspisset.
3.Vi må bare beklage, men siden du er jente, får du ingen jobb hos oss", fikk hun vite da hun søkte arbeide i et større entreprenørfirma.
4.Vi må bare beklage, siden du er jente får du ingen jobb hos oss".
5.At vi ikke har fått istand en avtale med EF er sterkt å beklage, særlig fordi EFlandene nå har en felles fiskeripolitikk, sier statssekretær Svein Munkejord til Aftenposten.
6.Da må vi bare beklage overfor lytterne at programposten utgår av tekniske årsaker.
7.Den konkrete sak fra Holmestrand kan jeg ikke kommentere utover å beklage det tragiske utfall.
8.Det er bare å beklage at dette har skjedd, og jeg håper nå at saken kan ordne seg slik at alle får de penger de har krav på, sier overformynder Odd J. Pettersen i Drammen til Fremtiden.
9.Det er blitt en krøll på kommunikasjonen mellom veivesenet og oss i dette tilfellet, og det må vi bare beklage, sier Foss.
10.Det er selvfølgelig å beklage at en mann med hodeskade blir satt i arrest, men på det tidspunkt jeg rykket ut, oppfattet jeg situasjonen slik at han var beruset og måtte bringes inn, sier lensmannsbetjent Rolf Knutsen, som hadde vakt denne natten, til Aftenposten.
11.Dette er en langsomt brennende lunte, som vi en dag dypt vil beklage at vi ikke forsøkte å kutte av, fremholder hatsfield.
12.Dette er grovt, og Kristensen burde beklage sine uttalelser offentlig, sa Foss.
13.En dansk turistdirektør skal da ikke beklage seg over norske serveringsbestemmelser.
14.En glimrende LP, det eneste jeg finner grunn til å beklage efter å ha lyttet til" Sofies Plass" med Magni Wentzel, er at jeg ikke forstår norsk !
15.Jeg kan bare beklage at brevet er brukt, sier advokat Underland.
16.Jeg kan bare beklage at det finnes slike rasistiske grupperinger i vårt land.
17.Jeg kan ikke annet enn å beklage at tiltaket har vakt aggresjon.
18.Jeg må bare beklage, men han ligger her aldeles døddrukken.
19.Jeg må bare beklage at det tok så lang tid å finne en løsning, og at småbrukarlaget ikke kunne fire på sitt krav om en" frikvote" på 40 000 liter melk.
20.Opprettelsen av det nye direktorat er et viktig løft for naturvernet i Norge, og jeg kan bare beklage at vi ikke klarer dette løft i fellesskap idag, sa Surlien, som en" hilsen" til Arbeiderpartiets talere.
21.Oslo Venstre vil beklage at Oslos politiske ledelse i denne sak har latt seg forlede til å fravike en ordinær saksgang, heter det i en pressemelding fra partiet.
22.Politikammeret vil sterkt få beklage den nedverdigende behandling den tyrkiske studenten har fått av nevnte kontorfunksjonær, og man håper å kunne unngå lignende forhold i fremtiden, skriver Solem i sitt svar.
23.Undertegnede organisasjoner vil beklage Justisdepartementets avgjørelse i denne saken.
24.Vi kan bare beklage at det nicaraguanske folk ikke fikk lov til å delta i et valg i ordets virkelige mening.
25.Vi kan bare beklage hvis enkelte farmasøytiske bedrifter pumper ut legemidler som gir rusvirkning ut på markedet i utviklingsland kun for å tjene penger.
26.Vi må beklage at vår arbeidsgiver, teatrene, kan bli rammet av en konflikt som de har hatt minimal eller ingen mulighet til å påvirke, heter det bl.a. i uttalelsen.
27.Vi må sterkt beklage at det i vårt utvalg finnes filmer som folk reagerer på på denne måten.
28.Adv. Borchgrevink starter med å beklage" den forvirrede debatt om gebyr".
29.Andre land kan også beklage seg over at det i et slikt hestekurprogram alltid må inngå en sterk nedskjæring av importen.
30.Arbeiderpartiet kan sterkt beklage den markerte nedgang i antall industriarbeidsplasser i byen.
Similar words

 
 

beklage as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) beklagebeklagendebeklaget
Indikative
1. Present
jegbeklager
dubeklager
hanbeklager
vibeklager
derebeklager
debeklager
8. Perfect
jeghar beklaget
duhar beklaget
hanhar beklaget
vihar beklaget
derehar beklaget
dehar beklaget
2. Imperfect
jegbeklaget
dubeklaget
hanbeklaget
vibeklaget
derebeklaget
debeklaget
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde beklaget
duhadde beklaget
hanhadde beklaget
vihadde beklaget
derehadde beklaget
dehadde beklaget
4a. Future
jegvil/skal beklage
duvil/skal beklage
hanvil/skal beklage
vivil/skal beklage
derevil/skal beklage
devil/skal beklage
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha beklaget
duvil/skal ha beklaget
hanvil/skal ha beklaget
vivil/skal ha beklaget
derevil/skal ha beklaget
devil/skal ha beklaget
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle beklage
duville/skulle beklage
hanville/skulle beklage
viville/skulle beklage
dereville/skulle beklage
deville/skulle beklage
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha beklaget
duville/skulle ha beklaget
hanville/skulle ha beklaget
viville/skulle ha beklaget
dereville/skulle ha beklaget
deville/skulle ha beklaget
Imperative
Affirmative
dubeklag
viLa oss beklage
derebeklag
Negative
duikke beklag! (beklag ikke)
dereikke beklag! (beklag ikke)
Your last searches