Norwegian-Italian translation of beklagelig

Translation of the word beklagelig from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

beklagelig in Italian

beklagelig
generelladjective spiacevole, fastidioso
  dårligadjective deplorevole, deplorabile, biasimevole, spiacevole
  omstendigheteradjective deplorevole
  situasjonother peccato, un peccato, spiacevole
  oppførendeother increscioso, deplorevole, spiacevole
Similar words

 
 

More examples
1.At" Mobils representanter oppfattet det dithen", er beklagelig.
2.Beklagelig", het det i en offisiell kommentar.
3.Det er beklagelig, men man må ta det alvorlig når så mange er innblandet.
4.Dette er dypt beklagelig", sa Palme i erklæringen, som først senere i måneden skal debatteres i Riksdagen.
5.Dette er så meget mer beklagelig fordi hun vet bedre.
6.En beklagelig feil", sier Lysverkene.
7.Jeg finner det meget beklagelig at de beste idrettsutøvere i ØstTyskland nå ikke blir spart for det som våre beste utøvere måtte gjennomgå efter boikotten i 1980.
8.Vedtaket er beklagelig," lyder det fra Anne Enger Lahnstein i partiorganet Nationen.
9.Aktor har utelukkende bygget sin bevisførsel på 62åringens forklaringer til politiet, og det er svært beklagelig at forsvaret ikke har hatt muligheten til å eksaminere ham her i retten, hevdet forsvarerne Tor Erling Staff og advokat Morten Kjensli.
10.At det skal ta to år for en synshemmet pike å få de hjelpemidler som er nødvendig for henne, er meget beklagelig, men vi vet ennå for lite om effekten av elektronisk datautstyr til bruk for synshemmede.
11.At direktoratet nå vurderer å innføre tellerskritt også om kvelden, anser vi som svært beklagelig.
12.At forskerne ikke vil flytte er beklagelig, understreker statsråden, men såvidt hun kjenner til, er det ikke på tale med nye utspill i forhandlingene om vilkårene for de ansatte når det gjelder selve flyttingen til Trondheim.
13.Beklagelig, men her dreier det seg om feil i det grunnlaget som mates inn i datamaskinen, eller det kan dreie seg om en punchefeil.
14.Beklagelig, sier Frihetens redaktør, Arne Jørgensen, til Aftenposten.
15.Beklagelig, sier daglig leder i" Nei til atomvåpen", Ole Kopreitan, til Aftenposten.
16.Beklagelig at Norge avsto fra å stemme ved siste votering i denne sak i FN, fremholder" Nei til atomvåpen"s daglige leder, Ole Kopreitan til Aftenposten.
17.Beklagelig at den verdikonservative del av Høyre er utvannet.
18.Beklagelig at turister skal bli utsatt for innbrudd i Oslo, sier politioverkonstabel Svein Bruun, som var på åstedet kort tid efter at innbruddet ble oppdaget ved 8.30tiden imorges.
19.Da var det Audsen som var sist på ballen i et forsøk på å spille den tilbake til meg i en trengt situasjon efter at Deunk beklagelig nok ikke klarte å stoppe innlegget fra siden med foten.
20.Daværende parlamentarisk leder for Høyre Kåre Willoch karakteriserte forslaget som beklagelig og kortsynt, ja, han brukte sogar uttrykkene" ulykkelig" og" galt" om opplegget.
21.De samfunnsmessige konsekvenser av streiken var i ferd med å få et omfang som gjør at det er vanskelig å komme utenom lønnsnevnd, selv om dette er beklagelig, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann, Gunnar Berge, i en kommentar.
22.Dessuten er direktørenes nei beklagelig både ut fra demokratiske og prinsipielle synspunkter, erklærte Feldt i forbindelse med presentasjonen av 52 styremedlemmer og varamenn.
23.Det er beklagelig at Gullpalmevinnerfilmen fra Cannes, Wim Wenders" Paris, Texas" ikke ble påmeldt til den norske filmfestivalen i Haugesund i midten av august.
24.Det er beklagelig at Kringkastingens Landsforbund (KL) prosederer sin sak i massemedia mens forhandlingene om revisjon av arbeidstidsbestemmelsene pågår.
25.Det er beklagelig at Norges regjeringskretser har benyttet seg av denne sak som foranledning til å ta et antall skritt med den hensikt å redusere kontaktene med SovjetUnionen, skriver Tass.
26.Det er beklagelig at denne feil ved saksbehandlingen har funnet sted.
27.Det er beklagelig at det planlagte besøk ikke kan finne sted isommer, men vi håper det vil la seg gjennomføre senere, sier statssekretær Eivinn Berg.
28.Det er beklagelig at elevene som har fulgt undervisningen blir rammet på denne måten, men de to skolene må ta skylden for det som har skjedd fordi de har satt igang undervisning uten tilstekkelig kvalifisert lærerpersonell i datafag.
29.Det er beklagelig at flyhavarikommisjonen ikke har kommet frem til en entydig årsak til flyulykken, men kommisjonen har fort et grundig arbeide, og vi må bare avfinne oss med at en rekke faktorer kan få ført til havariet, sier Røed.
30.Det er beklagelig at hele den faglige vurdering synes å være blitt tilsidesatt, sier Mobil Exploration Norways administrerende direktør Michael (Mike) A. Smith til Aftenposten.
Your last searches