Norwegian-Italian translation of beklageligvis

Translation of the word beklageligvis from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

beklageligvis in Italian

beklageligvis
generelladjective pietoso, miserevole [literature]
  dårligadjective deplorevole, deplorabile, biasimevole, spiacevole
  situasjonadjective pietoso, miserevole, misero, triste, squallido, penoso
Synonyms for beklageligvis
Similar words

 
 

More examples
1.Beklageligvis er det befalet som er de aller siste som får vite om den slags, men det er klart at det nok kan være en frisk tone, at noen soldater vil aksle en viss kjekkhet og tøffhet.
2.Beklageligvis er tidspunktet for bærmodning og den rikelige tid for sprøyting sammenfallende.
3.Beklageligvis har debatten omkring denne avtalen gått utover legene, som egentlig ikke gjør annet enn å følge opp den nye helseloven, fortsetter Skuggedal.
4.Det finnes idag beklageligvis ingen kontroll for løftere av denne kategori fordi vi ikke har forskrifter for disse her i landet, opplyser Eika.
5.Fordi budsjettposten som dekker utgiftene til blant annet støttekontaktvirksomheten er oppbrukt, så vi beklageligvis ingen annen utvei enn å sende et brev til 10 familier som skulle fornye avtalen om støttekontakt.
6.Med denne avtalen markerer vi bileggelsen av en strid vi beklageligvis er kommet opp i.
7.Og beklageligvis er det altså storforbrukerne, som kanskje snakker i telefonen i timevis, som ødelegger for så mange, sier han.
8.Vi har beklageligvis ikke kapasitet til å forfølge dette innsamlingsarbeide, og oversender matrialet til Helsedirektoratet i håp om at de skal klargjøre sykehusenes forskjelsbehandling, sa Asbøll.
9.AFTENPOSTEN RETTER I tirsdagens aftenavis hadde byråsjef E. Wister en artikkel om ulovlige bompenger. i denne var begrepet passasjepenger beklageligvis konsekvent blitt til passasjerpenger.
10.ARBEIDERPARTIET stilte seg beklageligvis negativ til den overenskomst som dannet grunnlag for budsjettrevisjonen.
11.Allikevel vil det nok beklageligvis være behov for frivillige telefon og støttekontakter også i årene som kommer.
12.Ap.strategene visste at de dermed fratok de borgerlige deres beklageligvis viktigste kort i kampen mot Ap. foran valget i 85.
13.Beklageligvis, efter min mening, har den norske regjering ikke fulgt denne oppfordring.
14.Beklageligvis.
15.Beklageligvis ble denne praksis ikke nedfelt i regelverket da dopingbestemmelsene ble endret på det siste Idrettstinget.
16.Beklageligvis ble ikke dette ansvar tilstrekkelig påaktet av norske myndigheter i tidligere år.
17.Beklageligvis er" Idag" og" Imorgen"spalten i dagens morgennummer byttet om.
18.Beklageligvis er det gamle medlemsregisteret gått fløyten.
19.Beklageligvis er det ikke slik at høye utgifter gir øket stipend.
20.Beklageligvis er det ofte eldre mennesker og barn - folk med dårlig råd som sier ja til tilbud som dette.
21.Beklageligvis for oss som er ute efter rampestoff ; men hyggelig nok for Norges Idrettsforbund, foregikk det ingen slåsskamper på Hernes kontor.
22.Beklageligvis har arbeidsløshetsproblemet ikke latt seg løse så godt som en kunne ønske.
23.Beklageligvis har en del av dem vært å finne i de ansvarlige organer for fylkenes helseomsorg.
24.Beklageligvis har vi ikke de nødvendige håndfaste bevis, sier Rein.
25.Beklageligvis har vi sluppet opp for den introduksjonsbrosjyre som ble lagt ut på rute 9, hvor leddtrikkene først ble satt i trafikk.
26.Beklageligvis kan det kanskje av og til være nødvendig at vår naivitet og godtroenhet får et skikkelig skudd for baugen.
27.Beklageligvis ser det imidlertid ut for at det i større grad er blitt fokusert på min person og sultestreik, enn sakens prinsipielle sider.
28.Beklageligvis ser det ut til at komiteens formann i mellomtiden har glemt hva som faktisk ble sagt i innstillingen.
29.Beklageligvis var redegjørelsen beheftet med så mange graverende feil og tendensiøse påstander at dens informasjonsverdi må anses som ytterst tvilsom.
30.Beklageligvis var utviklingen i potetforbruket ikke så positiv.
Your last searches