Norwegian-Italian translation of bekledning

Translation of the word bekledning from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bekledning in Italian

bekledning
forkledningnoun farsa [f]
Synonyms for bekledning
Similar words

 
 

More examples
1.Jern og Metall, Bygning, Papir og Bekledning, har innledet samarbeide om en rekke praktiske arbeidsoppgaver, opprettet et samarbeidsråd og fattet vedtak som baner vei for en fremtidig sammenslutning.
2.Bare tekstil og bekledning har hatt større tilbakegang.
3.Bekledning har idag 9000 medlemmer efter å ha mistet ti prosent av medlemsmassen hvert år de siste 1215 år.
4.Bekledning har idag nærmere 9000 medlemmer, og det er bare halvparten av medlemstallet for titolv år siden.
5.Bekledning har siden ifjor samarbeidet med Jern og Metall, Papir og Bygning.
6.Bekledning mener at beslutningen om å nedlegge bedriften er i strid med en avtale som ble inngått for et par år siden da en Helly Hansenbedrift i Tinn ble nedlagt for å styrke de gjenværende arbeidsplasser i Rjukanbedriften, som også ligger i Tinn kommune.
7.Bekledning mener det foreligger en garanti for arbeidsplassene på Rjukan i den protokoll som ble undertegnet den gang.
8.Både næringsmidler og bekledning / tekstil / skotøy ligger tre prosent under volumet i 1979.
9.De organiserte i Bekledning får omkring 500 kroner uken i støtte hvis det blir konflikt, pluss 15 kroner for hver som blir forsørget.
10.Deltagerne spenner over et vidt felt - fra alle sorter tekniske produkter, mekaniske varer, data, bygningsindustrivarer til hjemmeinnredning, bekledning, landbruksmaskiner osv.
11.Det dreier seg om levering av laminerte, dekorerte treplater til den innvendige bekledning.
12.Direktør Torstein Helland ved Solberg Spinneri i Drammen forteller at fabrikkens stoffer til bekledning efterbehandles med ammoniakk.
13.Hjelm, munnbeskytter, hansker og lange bukser og ermer er påbudt bekledning.
14.I Bekledning er det sterk stemning for sekstimersdagen.
15.I Bekledning var det hele 81 prosent som svarte ja til meglingsforslaget og 18 prosent nei.
16.Kravet fra Bekledning går i hovedtrekk ut på at kjøpekraften fra ifjor skal beholdes, uten at kravet ennå er nøyaktig tallfestet.
17.Landsmøtet i Bekledningsarbeiderforbundet sluttet seg tirsdag til planene om å utgi et nytt felles fagblad for de fire samarbeidende LOforbundene Bekledning, Papir, Bygning og Jern og Metall.
18.Om krav til bekledning i vinterfjellet, og om å regulere varmen formålstjenlig.
19.Tilbakegang har det også vært for bransjen bekledning og tekstil, mens møbelforretninger, urmakere, gullsmeder og optikere alle har hatt ekspansjon.
20.Turistsjefen var bedt om å møte i sporty bekledning.
21.Videre er opprettholdelse av garantiordningen for de lavtlønnede et sterkt prioritert krav fra Bekledning.
22.Atle Schjøtt som har hatt ansvaret for olympiernes bekledning og komiteens finansutvalg, representerer heller ikke noen voldsom fornyelse av komiteen.
23.Bekledning har nå 14 069 medlemmer, mens Sjømannsforbundet har 19 043.
24.De fire samarbeidende forbund i LO er Jern og Metall, Papir, Bygning og Bekledning.
25.De øvrige materiellinvesteringer vil bli brukt til bekledning, sambandsmateriell og diverse teknisk utstyr.
26.Dersom Jern og Metall, Bekledning, Bygning og Papir slår seg sammen, blir de med sine tilsammen 190 000 medlemmer pr. idag det største fagforbund i LO.
27.Det er Jern og Metall, Bygning, Papir og Bekledning som har planer om et storforbund, og høyst sannsynlig er det dette Skog og Land også vil gå sammen med.
28.Det går også endel til bekledning og nærings og nytelsesmiddelindustrien.
29.Det kan dreie seg om alt fra mangelfull bekledning til psykisk understimulering.
30.Morgenlien opplyste at forbundsstyret på denne bakgrunn anbefaler en sammenslåing med de fra før samarbeidende forbund - Jern og Metall, Bygning, Papir og Bekledning.
Your last searches