Norwegian-Italian translation of belegge

Translation of the word belegge from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

belegge in Italian

belegge
veiverb lastricare, pavimentare
  kunstverb rivestire, ricoprire
  nautiskverb assicurare, legare
Synonyms for belegge
More examples
1.Dette er ikke sant", uten å belegge dette, for å mistenkeliggjøre forfatteren.
2.Uten å kunne belegge dette med tall, har jeg et bestemt inntrykk av at det er mange flere tvister om foreldreansvar og samværsrett idag enn i min forrige periode som familierettsdommer i 1976, fortsetter hun.
3.At det står dårlig til med likestillingen i arbeidslivet, kunne de to forskerne fra Industriøkonomisk Institutt, Birgit Helene Jevnaker og Kristin Dale, belegge.
4.Dette til tross for at såkalte overtramp fra NRKs side har vært få og vanskelige å belegge.
5.For å belegge sin kritikk, påstår han blant annet at frysresolusjonen inneholder" et åpent angrep på den strategi NATO følger".
6.Fostervoll henviser videre til IISS i London for å belegge sin oppfatning av den sovjetiske konvensjonelle overlegenhet i Europa.
7.Han sier (uten å belegge det) at produksjonseffektiviteten i helsesystemet er under enhver kritikk.
8.Hva Bringsværd dramatisk vil belegge, er at uten døden blir livet ikke meningsfylt.
9.I Aftenposten 10 / 10 d.å. polemiserer Reppesgaard mot Amnestys pressemelding om notatet hans og mener at vi" lettvint knipser det bort" "uten å belegge" vår konklusjon.
10.Uten at jeg kan belegge dette med statistikk, tror vi at denne gruppen har større skadehyppighet enn andre, sier adm. direktør Bjarne Kvinnsland i et av våre største reiseforsikringsselskaper.
11.Uten å belegge sine påstander med fakta, hevder han at forbrukerne kan vente seg dyrere banktjenester som følge av konkurranse om" engrosmarkedet".
12.De har vel ikke tenkt å belegge hele båten ?
13.Det er en slik taktikk forsvarsminister Sjaastad har påberopt seg å bruke, men som han ikke kan belegge.
14.Vi har prøvet å belegge en annen virkelighet, vi har villet vise utviklingslinjene i verdens og Norges historie, sier forfatterne Karsten Alnæs og Bjørn Bjørnsen.
15.Det finnes bedre virkemidler mot pornografi enn å belegge den med moms.
16.Justisdepartementet har ikke statistikk som kan belegge forholdet, men Sollesnes sier at dette er inntrykk man sittr inne med efter flere års erfaringer.
17.Men for å belegge mine ord er det nødvendig å minne om at før vår første barnehavelov, fra 1975, var det ytterst få kristne barnehaver.
18.Til stadighet er det noen som hevder at vi ikke har råd til å senke pensjonsalderen, uten at de kan belegge dette med tall.
19.Uten å belegge påstandene med argumenter, slås det fra enkelte kritikere, blant annet statsminister Kåre Willoch, fast at vi ikke har råd til en slik satsing.
Similar words

 
 

belegge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) beleggebeleggendebelagt
Indikative
1. Present
jegbelegger
dubelegger
hanbelegger
vibelegger
derebelegger
debelegger
8. Perfect
jeghar belagt
duhar belagt
hanhar belagt
vihar belagt
derehar belagt
dehar belagt
2. Imperfect
jegbela
dubela
hanbela
vibela
derebela
debela
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde belagt
duhadde belagt
hanhadde belagt
vihadde belagt
derehadde belagt
dehadde belagt
4a. Future
jegvil/skal belegge
duvil/skal belegge
hanvil/skal belegge
vivil/skal belegge
derevil/skal belegge
devil/skal belegge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha belagt
duvil/skal ha belagt
hanvil/skal ha belagt
vivil/skal ha belagt
derevil/skal ha belagt
devil/skal ha belagt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle belegge
duville/skulle belegge
hanville/skulle belegge
viville/skulle belegge
dereville/skulle belegge
deville/skulle belegge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha belagt
duville/skulle ha belagt
hanville/skulle ha belagt
viville/skulle ha belagt
dereville/skulle ha belagt
deville/skulle ha belagt
Imperative
Affirmative
dubelegg
viLa oss belegge
derebelegg
Negative
duikke belegg! (belegg ikke)
dereikke belegg! (belegg ikke)
Your last searches