Norwegian-Italian translation of bemyndige

Translation of the word bemyndige from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bemyndige in Italian

bemyndige
tillatelseverb autorizzare, conferire poteri a, delegare, dare il diritto a
Synonyms for bemyndige
Derived terms of bemyndige
More examples
1.Formannskapet vedtok onsdag kveld å bevilge 5,1 millioner kroner, samt å bemyndige administrasjonen til å inngå avtaler med Akershus fylkeskommune om bruk av lokaler i gamle Bærum sykehus.
Similar words

 
 

bemyndige as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) bemyndigebemyndigendebemyndiget
Indikative
1. Present
jegbemyndiger
dubemyndiger
hanbemyndiger
vibemyndiger
derebemyndiger
debemyndiger
8. Perfect
jeghar bemyndiget
duhar bemyndiget
hanhar bemyndiget
vihar bemyndiget
derehar bemyndiget
dehar bemyndiget
2. Imperfect
jegbemyndiget
dubemyndiget
hanbemyndiget
vibemyndiget
derebemyndiget
debemyndiget
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde bemyndiget
duhadde bemyndiget
hanhadde bemyndiget
vihadde bemyndiget
derehadde bemyndiget
dehadde bemyndiget
4a. Future
jegvil/skal bemyndige
duvil/skal bemyndige
hanvil/skal bemyndige
vivil/skal bemyndige
derevil/skal bemyndige
devil/skal bemyndige
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha bemyndiget
duvil/skal ha bemyndiget
hanvil/skal ha bemyndiget
vivil/skal ha bemyndiget
derevil/skal ha bemyndiget
devil/skal ha bemyndiget
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle bemyndige
duville/skulle bemyndige
hanville/skulle bemyndige
viville/skulle bemyndige
dereville/skulle bemyndige
deville/skulle bemyndige
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha bemyndiget
duville/skulle ha bemyndiget
hanville/skulle ha bemyndiget
viville/skulle ha bemyndiget
dereville/skulle ha bemyndiget
deville/skulle ha bemyndiget
Imperative
Affirmative
dubemyndig
viLa oss bemyndige
derebemyndig
Negative
duikke bemyndig! (bemyndig ikke)
dereikke bemyndig! (bemyndig ikke)
Your last searches