Norwegian-Italian translation of benevne

Translation of the word benevne from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

benevne in Italian

benevne
generellverb denominare, chiamare, nominare
Synonyms for benevne
Derived terms of benevne
More examples
1.At det en må benevne interne arbeidsgrupper, med sannsynligvis et flertall av administrativt tilsatte representanter, kommer til at ingen av de foreslåtte rasjonaliseringstiltak må iverksettes, er ikke overraskende.
2.Frykten blant ahmadiyatilhengerne er blitt stadig sterkere efter at president Zia ul Haq 26. april iår lovfestet at sektens medlemmer ikke har rett til å kalle seg muslimer eller å benevne sine gudshus som moskeer.
3.I tidligere tider tror jeg det er belegg for å kunne benevne faget kristendomskunnskap som en garanti for skolens kristne forankring.
4.Legger man allikevel disse oppgaver over utlån til grunn og trekker boliglån fra andre utlån til lønnstagere o.l., viser det seg at bankenes øvrige utlån - la oss benevne disse konsumlån til denne låntagergruppen har vokst med 2690 mill. kroner i tolvmånedersperioden frem til 31.3.1984.
5.Og dermed kastet Dorothy seg ut i en intensiv daglig kontakt med disse" åndene" som hun for det meste valgte å benevne med et sanskritord, deva for å unngå assosiativt belastede ord som engel, alf.
6.Siden brevskriveren er så følsom for at ordet rasist blir brukt om de nordmenn som ikke mangler oppfinnsomhet når det gjelder å plage innvandrere, både fysisk og psykisk, med hvilket ord vil da foreslå å benevne disse ?
7.Så skarpskodd at han nå tar sete ved den internasjonale domstol i Haag blant kolleger han for endel år siden var så gentil å benevne" de gamle knarkene i Haag".
8.Til politiadjutantens orientering vedtok den pakistanske regjering 26. april d.å. en forordning som blant annet forbyr medlemmene av denne sekten å benevne seg selv som muslimer.
9.15. juni 1985 vil stå som en merkedag i norsk travsporthistorie.Denne lørdagen ga oss ikke bare en internasjonal toppbane, den sørger også for at to dyktige og heldige spillere i fremtiden kan benevne seg millionærer.
10.All den tid det synes å herske bred, samstemmig, politisk enighet om at vi nå opplever helt uverdige forhold innenfor eldreomsorgen, hvis vi skal benevne oss som en kulturnasjon, burde saken efter mitt syn fortone seg nokså enkel.
11.Blant annet gikk Aftenposten over fra å kalle seg Høyreavis til å benevne seg" uavhengig, konservativ".
12.De totale omkostninger for det man kan benevne Treholtkomplekset er det umulig å regne seg frem til.
13.Det er derfor ikke korrekt å benevne papirpengene som skolepenger, presiserer Riksaasen overfor Aftenposten.
14.Det er ikke flaut å mangle elementære kunnskaper om det jeg vil benevne som klassiske eller ihvertfall tradisjonelle i visse sammenheng.
15.På dette felt ble han sterkt imøtegått av den indiske for sker Leela Gulati, som sier at det er en skandale å benevne prosjektet en skandale.
Similar words

 
 

benevne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) benevnebenevnendebenevnt
Indikative
1. Present
jegbenevner
dubenevner
hanbenevner
vibenevner
derebenevner
debenevner
8. Perfect
jeghar benevnt
duhar benevnt
hanhar benevnt
vihar benevnt
derehar benevnt
dehar benevnt
2. Imperfect
jegbenevnte
dubenevnte
hanbenevnte
vibenevnte
derebenevnte
debenevnte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde benevnt
duhadde benevnt
hanhadde benevnt
vihadde benevnt
derehadde benevnt
dehadde benevnt
4a. Future
jegvil/skal benevne
duvil/skal benevne
hanvil/skal benevne
vivil/skal benevne
derevil/skal benevne
devil/skal benevne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha benevnt
duvil/skal ha benevnt
hanvil/skal ha benevnt
vivil/skal ha benevnt
derevil/skal ha benevnt
devil/skal ha benevnt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle benevne
duville/skulle benevne
hanville/skulle benevne
viville/skulle benevne
dereville/skulle benevne
deville/skulle benevne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha benevnt
duville/skulle ha benevnt
hanville/skulle ha benevnt
viville/skulle ha benevnt
dereville/skulle ha benevnt
deville/skulle ha benevnt
Imperative
Affirmative
dubenevn
viLa oss benevne
derebenevn
Negative
duikke benevn! (benevn ikke)
dereikke benevn! (benevn ikke)
Your last searches